Opatrenia COVID–19

STRÁNKA BOLA AKTUALIZOVANÁ K 25.6.2020. 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA STRÁNKE MHSR: 
https://podnikame.mhsr.sk/. 


Účelom tejto stránky je informovať o relevantných opatreniach pre podnikateľov (MSP aj veľké podniky), ktoré sú prijímané v súvislosti so zmierňovaním ekonomických dopadov pandémie COVID–19.
 
V pravej časti stránky nájdete prehľad nových opatrení schválených
k 25. 6. 2020
. Ďalšie opatrenia prijaté po tomto dátume bude agentúra SARIO postupne spracovávať a aktualizovať na tejto stránke.

Súčasné materiály na stiahnutie obsahujú nasledovné opatrenia:Dodatočné informácie k vybraným opatreniam uvádzame v článkoch nižšie. Tento obsah poskytujeme aj v angličtine.

Zároveň Vám dávame do pozornosti (v dolnej časti stránky) aj pripravované webináre SARIO, ktoré chystáme v súvislosti s pandémiou COVID-19.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na covid19@sario.sk.

Sumár ekonomických opatrení je k dispozícií aj na stránkach MHSR.

Disclaimer: Cieľom tejto stránky nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Informácie a materiály poskytované agentúrou SARIO majú výlučne informatívny charakter. SARIO nenesie zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. SARIO neposkytuje stanoviská ani výklady k predmetným opatreniam. Pre bližšie informácie je vhodné obrátiť sa na subjekt zodpovedný za implementáciu alebo administráciu daného opatrenia.17. júl 25. jún25. jún24. jún9. jún 202021. máj 202020. máj 202030. apríl 202023. apríl 202020. apríl 202016. apríl 20207. apríl 20203. apríl 20202. apríl 202031. marec 202031. marec 202026. marec 2020


PRIPRAVOVANÉ WEBINÁRE K AKTUÁLNEJ TÉMATIKE
USKUTOČNENÉ WEBINÁRE