Podprahové zákazky

 

Dátum

Názov

12.12.2012

 

Servis osobných motorových vozidiel

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/188733

 

16.10.2012


Dodávka mobilných telefónnych prístrojov s príslušenstvom

https://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Vsetky_vydania#EVestnik/Detail/44184
 

16.10.2012


Dodávka notebookov s príslušenstvom

https://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Vsetky_vydania#EVestnik/Detail/44193
 


16.10.2012


Poskytovanie služieb elektronickej pošty a služby podpory prevádzky informačných systémov

https://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Vsetky_vydania#EVestnik/Detail/44203