Automobilový veľtrh Automotive Meetings

Dátum: 
07 - 09 júl 2021
Krajina: 
Mexiko
Sektor: 
automobilový
Typ: 
veľtrhy a výstavy

7.-9. 7 2021 sa v meste Queretaro v strednom Mexiku uskutoční veľtrh Automotive Meetings.  Ide o obchodné fórum zamerané na nadviazanie kontaktov s dodávateľmi  a zazmluvnenie výrobcov, na základe vopred naplánovaných obchodných stretnutí a diskusií o partnerstve a obchodných príležitostiach. Súčasťou programu sú: konferencie, workshopy, one-to-one stretnutia, stretnutia s nákupno-dodávateľskými sieťami.

Veľtrhu sa zúčastňuje viac ako 300 spoločností z odboru (výrobcovia súkromných, ľahkých, ťažkých vozidiel, autobusov, kamiónov). Pozvané sú aj slovenské spoločnosti, vyrábajúce uvedené typy vozidiel alebo ich komponenty, ktoré majú záujem o nadviazanie cezhraničných obchodných vzťahov a rozšírenie svojej ekonomickej činnosti.

Pre viac podrobností o podujatí  navštívte stránku http://mexico.automotivemeetings.com/index.php/en/ , kde sú informácie  dostupné v anglickom a španielskom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Dominika Horská

E-mailová adresa: dominika.horska@sario.sk