Medzinárodný veľtrh elektroniky Power-Days

Dátum: 
20 - 21 apríl 2022
Krajina: 
Rakúsko
Sektor: 
elektrotechnický
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si týmto dovoľuje informovať podnikateľskú a odbornú verejnosť o medzinárodnom veľtrhu elektroniky POWERDAYS, ktorý sa bude konať v termíne 20.-21.4.2022 v Salzburgu. Ide o jedinečnú platformu, ktorá združuje výrobcov a predajcov elektrickej, osvetľovacej, domovej a stavebnej techniky. Hlavný cieľom podujatia je prispôsobiť prezentované produkty potrebám zákazníkom a následné zvýšenie ich kvality. Výrazné zastúpenie medzi návštevníkmi tak má práve laická verejnosť.

Pre zúčastnenú odbornú verejnosť je však pripravený špeciálny sprievodný program, súčasťou ktorého sú podujatia, semináre a workshopy, zamerané na výmenu skúseností a diskusie o budúcom vývoji odvetvia. Obchodný prínos veľtrhu spočíva v možnosti rozšírenia obchodných kontaktov vystavovateľov pomocou cielených B2B stretnutí.

Pre viac podrobností o podujatí  navštívte stránku www.power-days.at, dostupnú v nemeckom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk