Online exportná databáza slovenských potravinárskych spoločností - Bestslovakfood

Dátum: 
07 okt - 31 december 2021
Krajina: 
Slovensko
Sektor: 
potravinársky
Typ: 
tendre a výzvy
Online exportná databáza slovenských potravinárskych spoločností bestslovakfood slúži pri hľadaní nových odbytových miest a nových trhov pre slovenské produkty. Snahou tohto projektu je propagovať kvalitné slovenské potravinárske produkty v zahraničí a zároveň podporovať a rozvíjať slovenský potravinársky priemysel. Exportná databáza je nástrojom, ako prezentovať cieľovým skupinám to najlepšie, čo doma máme v rámci potravinárskeho priemyslu.
 
V  databáze je možné vyhľadať slovenských výrobcov najlepšej kvality, ktorí exportujú alebo majú záujem exportovať svoje produkty do zahraničia. Slovenskí výrobcovia majú možnosť prezentovať produkty, ktoré sú unikátne, inovatívne, so zdravotným benefitom a  vyššou pridanou hodnotou .Registrácia na webovej stránke je zdarma.
 
V prípade, že máte záujem začať exportovať a zviditeľniť tak svoje produkty na zahraničnom trhu, odporúčame si spraviť krátky dotazník uverejnený na https://www.bestslovakfood.com/get-involved-slovak-companies, ktorý Vám pomôže rozhodnúť sa, či ste dostatočne pripravený na export.
 
Databáza sa nachádza na webovom sídle www.bestslovakfood.com.