Poľnohospodársky veľtrh Saudi Agriculture

Dátum: 
18 - 21 október 2021
Krajina: 
Saudská Arábia
Sektor: 
poľnohospodárstvo
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si týmto dovoľuje informovať podnikateľskú a odbornú verejnosť o poľnohospodárskom veľtrhu v Saudskej Arábii Saudi Agriculture, ktorý sa uskutoční 18-21. októbra 2021.

Podujatie sa koná pod záštitou saudskoarabskej vlády, ktorá považuje otázku potravinovej bezpečnosti za jednu zo svojich hlavných priorít, a preto podporuje rozvoj obchodnej spolupráce so zahraničnými krajinami so silnou tradíciou a potenciálom v oblasti poľnohospodárskej výroby. Cieľom je zvýšiť úroveň potravinovej bezpečnosti v krajine a dosiahnutie stabilného modelu  zásobovania. Vzhľadom na klimatické podmienky je dôraz kladený predovšetkým na rozvoj morského rybolovu, objem ktorého v posledných rokoch neustále rastie.          

Návštevníci podujatia budú mať možnosť oboznámiť sa s podmienkami vstupu na miestny trh a možnosťou získania vládnych stimulov, nadviazať kontakty s obchodnými partnermi z Blízkeho východu, ale tiež ďalších európskych a ázijských krajín, prezentovať najnovšie technické inovácie s možnosťou ich exportu na miestny trh, zvýšiť povedomie o vlastnej značke. Predošlého ročníka sa zúčastnilo viac ako 17 000 návštevníkov z 34 krajín vrátane USA, Ruska, Číny, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Talianska, Dánska, ale tiež Singapuru, Azerbajdžana, Tanzánie a ďalších. Na podujatie sú pozvaní zástupcovia týchto odvetví poľnohospodárskej výroby: rastlinná a živočíšna výroba (osobitne rybné hospodárstvo), návrhári a výrobcovia moderných technických poľnohospodárskych systémov, poľnohospodárskych strojov a ďalšieho vybavenia, baliarenského a konzervačného odvetvia.

V prípade záujmu navštívte stránku podujatia https://www.saudi-agriculture.com/  , kde sú informácie dostupné v anglickom a arabskom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Jozef Mader
E-mailová adresa:   jozef.mader@sario.sk