Poľnohospodársky veľtrh TECHARGO v Brne

Dátum: 
03 - 07 apríl 2022
Krajina: 
Česko
Sektor: 
poľnohospodárstvo
Typ: 
veľtrhy a výstavy

3.-7.4.2022 sa v Brne uskutoční poľnohospodársky veľtrh TECHARGO. Podujatie je zamerané najmä na prezentáciu posledných trendov v oblasti poľnohospodárstva, pričom dôraz je kladený najmä na využitie digitálnych technológií a navigačných systémov v poľnohospodárskej výrobe (koncept tzv. inteligentného poľnohospodárstva).

Spektrum  vystavovaných výrobkov je však podstatne širšie a zahŕňa nasledujúce kategórie výrobkov: traktory, menšie poľnohospodárske stroje, poľnohospodárska technika určená na siatie, sadenie, hnojenie a zber plodín, zavlažovacia technika, technické príslušenstvo pre pestovanie a zber ovocia, zeleniny, hrozna a ďalších špecializovaných plodín, technika určená an spracovanie a konzerváciu plodín, meracia a laboratórna technika, dopravná, manipulačná a údržbová technika a mnohé ďalšie.

Osobitou črtou ročníka 2021 je organizácia veľtrhu súbežne s ďalšími obdobnými podujatiami so zameraním na poľnohospodárstvo a lesníctvo: ANIMAL TECH, Národní výstava hospodárskych zvierat, SILVA REGINA a BIOMASA, čo značne rozšíri možnosti nadviazania novej obchodnej spolupráce pre záujemcov i vystavovateľov.

Pre viac podrobností navštívte stránku podujatia https://www.bvv.cz/techagro/, kde sú informácie  dostupné vo viacerých svetových  jazykoch vrátane českého a anglického.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk