Služby Virtuálnej kancelárie v Chorvátsku dostupné aj slovenským podnikateľom

Dátum: 
2023-03-01
Krajina: 
Chorvátsko
Sektor: 
consulting
Typ: 
tendre a výzvy
Od apríla 2021 Veľvyslanectvo SR v Záhrebe spolupracuje so spoločnosťou Fontana d.o.o., ktorá prevádzkuje Virtual Office Croatia. Záujemcom ponúka na komerčnej báze (za odplatu) kompletný servis služieb od mapovania trhu do rozhodnutia podnikateľa o investovaní v Chorvátsku. Virtual Office poskytuje  administratívne služby, marketing a branding, grafický a webový dizajn, účtovníctvo, virtuálnu asistentku, prenájom fyzickej kancelárie, zasadacej a prednáškovej sály a coworkingový pult. Tento koncept virtuálnej kancelárie šetri podnikateľom viaceré úkony potrebné pre začiatočný rozbeh podnikania.

Moderná, technologicky vyspelá spoločnosť  Fontana d.o.o., reprezentujúca značku Virtual Office Croatia vznikla v r. 2020, v súčasnosti spolupracuje so 134 klientmi. Disponuje viac ako 600 m² moderných kancelárskych priestorov v Záhrebe, kanceláriou pre ad hoc stretnutia, prácu podľa potreby, recepciu na príjem zákazníkov a pošty pre firmu.

Úplne novou ponukou spoločnosti je e-Commerce

Warehouse.hr poskytuje všetko potrebné na spustenie internetového obchodu na jednom mieste bez ohľadu na to, či klient potrebuje len časť služieb alebo celý sortiment skladovania, balenia a odosielania balíkov. Spoločnosť funguje na princípe one-stop-shop, a to znamená, že sa klienti môžu pri prvých krokoch spoľahnúť na poradenskú podporu a na jednom mieste dostanú všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú na začiatok podnikania.

Pri minimálnych technických požiadavkách, majú klienti možnosť prenájmu paliet, menších a väčších regálov, vedenie evidencie prijatých a odoslaných balíkov, príjem recepcie, baliace služby, odosielanie a príjem balíkov. Sklad je vybavený alarmom a video systémom, tovar je poistený poisťovňou a v cene nie sú zahrnuté energie a manipulačné náklady.
Slovenská firma si môže vybrať z ponuky Virtual Office potrebné služby a flexibilne ich meniť podľa potrieb a situácie na trhu. 

Podrobnejšie informácie vrátane cenníku za poskytované služby poskytne:
Marina Kolesarić – hovorí plynule po slovensky
Chief Marketing & Creative Officer
Virtual Office
Savska 42,  Zagreb
M: +385 95 836 0605
T: +385 9 556 5905
e-mail: marina@virtual-office.hr
www.virtual-office.hr