Veľtrh zdravotníckeho materiálu Oman Health Exhibition

Dátum: 
04 - 06 október 2021
Krajina: 
Omán
Sektor: 
zdravotnícky
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) dáva do pozornosti podnikateľskej a odbornej verejnosti zdravotnícky veľtrh Oman Health Exhibition, ktorý sa bude konať  4.-6.10.2021 v Ománe.

Vzhľadom na rastúcu populáciu krajiny a neustále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa v Ománe sformoval značný dopyt na liečivá a zdravotnícke tovary, ktorý nemôže byť pokrytý z domácich zdrojov, čo otvára dvere podnikateľom a investorom zo zahraničia. Vysoká je aj účasť štátu vo financovaní zdravotníckeho sektora: výdavky na zdravotníctvo sa do roku 2022 zvýšia o 9% v porovnaní s rokom 2016 a dosiahnu hodnotu takmer 5 miliárd dolárov. Dlhodobým cieľom vlády je investovať do zdravotníctva každoročne až 5% ománskeho HDP.

Vystavovatelia budú mať možnosť prezentovať svoje výrobky viac ako 5000 návštevníkom podujatia(pôjde predovšetkým o zástupcov miestneho zdravotníctva), ale tiež nadviazať nové kontakty s podnikateľmi Ománu a susedných krajín, oboznámiť sa s možnosťou zisku vládnych stimulov a podmienkami investovania v regióne, zvýšiť povedomie o vlastnej značke a tiež sa oboznámiť s najnovšími trendmi v odvetví. Hlavnými výstavnými kategóriami budú vybavenie nemocníc, zdravotnícka  a laboratórna technika, farmaceutika a tiež produkty z oblasti drogérie a kozmetiky.

Súčasťou veľtrhu bude tiež výstava The Medical Tourism Exhibition, ktorá má za cieľ prilákať zahraničných expertov z oblasti kúpeľníctva, rehabilitácie a ďalších druhov dlhodobej špecializovanej liečby pacientov. Príležitostí na miestnom trhu je pritom dostatok: každoročne za podobnými služby vycestuje do zahraničia viac ako 100 000 Ománcov. Na výstave venovanej „zdravotníckemu turizmu“ sa zúčastnia zástupcovia hotelov a wellnes centier, cestovných agentúr, zástupcovia zahraničných zdravotníckych zariadení a viac ako 4000 sprostredkovateľov z radov domácich, čo pre exportérov predstavuje slušnú dopytovú základňu.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke podujatia https://omanhealthexpo.com/home, kde sú informácie dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Jozef Mader
E-mailová adresa:   jozef.mader@sario.sk