Exportné trhy

Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020
(Autor: MZVaEZ SR, 22. august 2016)

Ťažiskom slovenského exportu  aj ekonomickej diplomacie, v oblasti obchodu zostane naďalej EÚ, kam smeruje 82,81 % exportu a odkiaľ pochádza 62,5 % importu SR. Ďalšiu dôležitú oblasť v realizácií obchodu predstavujú teritória v blízkom susedstve EÚ - Balkán, Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ). 

V oblasti výskumu a inovácií majú silný potenciál spolupráce hlavne krajiny ako USA, Turecko, Japonsko, Izrael, Južná Kórea, Švajčiarsko, Čína a členské krajiny EÚ najmä Nemecko, Holandsko, Škandinávia.

Prioritnými krajinami so silnou ponukou priamych zahraničných investícií (PZI) sú USA, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Japonsko, Južná Kórea, Izrael, ropné krajiny Blízkeho a Stredného východu a perspektívne krajiny Golfského zálivu, Singapur, Hongkong a Čína.
Slovenský kapitál smeruje hlavne do krajín západného Balkánu, Turecka, Vietnamu a vybraných krajín Afriky.

Využívať sa bude vývoz technologických celkov (elektrárne, výrobné technológie) na vytváranie exportných príležitosti v týchto krajinách pre ďalšie malé a stredné podniky SR ako subdodávateľov alebo komplementárnych dodávateľov (výstavby infraštruktúry, obytných sídiel, služby)