Rozvoj odberateľsko-dodávateľských reťazcov s Ukrajinou

Hospodárske vzťahy medzi Ukrajinou a Európskou úniou sa neustále prehlbujú. Tomu v súčasnosti napomáha aj revízia obchodných dohôd a vstup do platnosti tzv. Prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného obchodu medzi Európskou úniou a Ukrajinou (DCFTA). Zahraničný obchod Slovenskej republiky s Ukrajinou činí približne 1 mld. EUR.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci spolupráce a rozvoja odberateľsko-dodávateľských vzťahov nadviazala kontakt s Regionálnu obchodnú komoru mesta Chmeľnický (Ukrajina), ktorá slovenskej strane sprostredkovala ucelený zoznam ukrajinských podnikateľských subjektov, ktorí prejavili záujem získať relevantných obchodných partnerov na Slovensku. Zoznam ukrajinských spoločností, predmet ich činností a definícia potenciálnych slovenských partnerov je dostupný v anglickom aj v slovenskom jazyku.

Ide o partnerov z nasledovných sektorov:
 
  • potravinársky,
  • strojársky,
  • drevospracujúci,
  • elektrotechnický.

Kontakt: Marek Pocklan, E: marek.pocklan@sario.sk, T: +421 918 919 658