Manuál exportéra

Manuál exportéra je nástroj uľahčujúci integráciu slovenskej spoločnosti
na zahraničných trhoch.

Projekt združujúci všetky potrebné informácie pre slovenského
exportéra o možnostiach v danej krajine ako napr. zhodnotenie konkurencieschopnosti výrobku, na ktorých miestach získať potrebné informácie o krajine, analýza trhu, formy podnikania v krajine, doprava tovaru do teritória, tarifné a netarifné prekážky alebo akou formou
vstúpiť na daný trh.

Príklad Manuálu exportéra na modelovej krajine Ruská federácia nájdete
v prílohe.

V prípade záujmu o vypracovanie analýzy krajiny podľa Vašich záujmov kontaktujte pracovníkov SARIO na trade@sario.sk.