Portál pre export a exportérov

Všetko o exporte na jednom mieste
Portál pre exportéra export.slovensko.sk je jediné miesto na internete, ktoré prináša komplexné informácie ohľadom štátnej podpory exportu na Slovensku.

Cieľom vytvorenia portálu pre exportéra je:
  • uľahčiť potenciálnym a existujúcim exportérom orientáciu v možnostiach podpory exportu zo strany štátnych inštitúcií,
  • priniesť prierezové informácie teritoriálneho a sektorového charakteru,
  • byť kontaktným miestom pre vyhľadávanie exportných informácií zo strany slovenských subjektov.
Projekt tvorby portálu pre exportéra vyplýva z úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 107 z 12. marca 2014.

Koordináciou projektu bola ministrom hospodárstva poverená agentúra SARIO, na jeho tvorbe a aktualizácii participuje ďalších 11 štátnych inštitúcií
a agentúr.