Tendre

SARIO dáva do pozornosti slovenským podnikateľským subjektom informácie o verejných i súkromných výberových konaniach (ďalej len 'tendrov') na európskej aj celosvetovej úrovni.

Jedná sa o dodávky tovarov a služieb pre zahraničný verejný
alebo podnikateľský sektor, ale aj o projekty Informačných centier zahraničnej rozvojovej spolupráce, spravidla určené na verejné obstarávanie na dodávku tovarov a služieb do krajín tretieho sveta, financované zo zdrojov nadnárodných subjektov.

Výber tendrov je zameraný na rôzne odvetvia priemyslu z rozličných teritórií, pričom za prioritné berieme krajiny podľa aktuálnej proexportnej politiky Vlády SR.


Aktuálne informácie o tendroch a výzvach v EÚ aj na
celosvetovej úrovni nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


Informácie o tendroch v rámci Colnej únie medzi Ruskom, Bieloruskom
a Kazachstanom nájdete v sekcii Tendre Colnej únie (Bielorusko, Rusko
a Kazachstan)
.AKTUÁLNE TENDRE


26. 2. 2021

4. 12. 2020
6. 11. 2020
3. 2. 2020