Ako uspieť v tendroch

Z dôvodu zefektívnenia zapájania sa slovenských podnikateľských subjektov do projektov medzinárodných finančných inštitúcií
a medzinárodných organizácií  Ministerstvo financií SR v spolupráci
s United Nations Development Programme ( UNDP ) zriadilo kontaktné miesto pre súkromný sektor prostredníctvom programu 'Slovakia Business for Development Co-operation Programme/SK Bus4DevCoop'.


Implementácia aktivít SK Bus4DevCoop prebieha prostredníctvom programu 'Rozvojmajstri' a je zameraná na poradenstvo pre slovenské podnikateľské subjekty a technických expertov pri hľadaní príležitostí na rozvojových trhoch a zapájaní sa do projektov medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodných organizácií. 

Rozvojmajstri podporujú slovenské subjekty so záujmom uspieť v tendroch medzinárodných finančných a rozvojových inštitúcií na poradenské, projekčné a inžinierske služby.

CENNÍK SLUŽIEB
  • Podpora pri príprave ponuky na priame zadanie: 500 EUR + 5% z objemu udeleného kontraktu
Priame zadania nevyžadujú otvorený obstarávací proces; firma je vybraná buď napriamo alebo je oslovených niekoľko firiem so žiadosťou o krátku ponuku a profily expertov. Zvyčajne ide o zadania v objeme rádovo niekoľko desiatok tisíc eur.
  • Podpora pri príprave Expression of Interest: 1000 EUR + 3% z objemu udeleného kontraktu
Vyjadrenie záujmu (Expression of Interest) je prvým krokom, v prípade menších zadaní zároveň aj konečným – kontrakt je zadaný firme s najlepšie vyhodnoteným EoI bez ohľadu na cenu alebo metodológiu.
  • Podpora pri príprave technickej časti ponuky (technical proposal): 1000 EUR + 2% z objemu udeleného kontraktu
Obstaranie veľkých poradenských kontraktov vyžaduje predloženie detailnej ponuky, zvyčajne je oslovených niekoľko firiem vybraných na základe Expression of Interest. Technická ponuka tvorí väčšiu časť konečného skóre.
  • Podpora pri príprave finančnej časti ponuky (financial proposal): 500 EUR + 1% z objemu udeleného kontraktu
Finančná časť ponuky je kľúčová pre následnú profitabilnú dodávku projektu a fakturovateľnosť služieb a výdavkov, hoci z hľadiska hodnotenia ponuky je voči technickej časti sekundárna.

Poplatok za podporu Rozvojmajstrov zahŕňa nasledovné aktivity v rámci každého z uvedených typov resp. častí výberového konania

V prípade potreby poradenstva kontaktujte: 
michal@rozvojmajstri.com

VIAC INFORMÁCIÍ
www.rozvojmajstri.com