Tendre Colnej únie (Bielorusko, Rusko a Kazachstan)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísala Memorandum o vzájomnom porozumení s Bieloruskou obchodno-priemyselnou komorou (BOPK) a Národným centrom pre marketing a tvorbu cien (NCMaTC).

S oboma organizáciami sa SARIO dohodla nielen na organizovaní podnikateľských misií, ale zároveň získala možnosť reprezentovať činnosť NCMaTC pre účasť slovenských firiem v tendroch krajín colnej únie,
kde patrí Bielorusko, Rusko a Kazachstan a pokrýva trh o rozlohe viac
ako 20 miliónov km2.

Na portáli NCMaTC prebieha približne 20 000 tendrov týždenne. 

Pre slovenských podnikateľov to znamená, že sa budú môcť priamo zúčastňovať elektronických tendrov bez toho, aby ich spoločnosť bola zaregistrovaná v niektorej z krajín Colnej únie.

Registráciu na portál s elektronickým podpisom bude možné
vykonať s asistenciou SARIO na Slovensku.


Manuál pre účasť v tendroch sú uverejnené na pravej strane stránky
Na stiahnutie.

Tendre sa aktualizujú priebežne, približne dvakrát mesačne. 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať projektového manažéra
na adrese trade@sario.sk.AKTUÁLNE TENDRE 2021


TENDRE 2020