Žilinský región

Žilinský kraj je situovaný v severozápadnej časti Slovenska.
Má prevažne horský charakter, tvorený najmä pohoriami Západné Tatry, Veľká a Malá Fatra.

Osídlenie je koncentrované najmä v údoliach najväčších riek kraja — Váhu, Oravy a Turca. V regióne sa nachádzajú rozsiahle chránené územia, ktoré v skutočnosti pokrývajú vyše 50% kraja a tvoria okolo 30% všetkých chránených území Slovenska.  Je zároveň obľúbenou turistickou destináciou aj vďaka svojim termálnym kúpeľom. Kraj susedí s Českou republikou a Poľskom. Má tiež spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska – Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským. Kraj sa delí na 11 okresov.

Kraj sa vyznačuje dobre rozvinutým vzdelávacím systémom na všetkých úrovniach s atraktívnym prostredím na úspešný rozvoj malých a stredných podnikov. Celkový počet obyvateľov je do 700 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 102 obyvateľov na km2.

Medzí silné stránky regionu patria: zdroje ložísk dreva a nekovových kremičitanov; diaľnica, ktorá spája región so západným Slovenskom a EÚ; dobré podmienky pre cestovný ruch a prítomnosť významných zahraničných investorov ako sú Kia Motors, Schaeffler, Mondi SCP a Panasonic Industrial Devices.

Najvýkonnejšie spoločnosti v kraji pôsobia v odvetviach metalurgie, strojárstva, produkcie dreva, celulózy, papiera a príbuzných produktov.V porovnaní s ostatnými krajmi má v Žilinskom kraji silnú pozíciu stavebníctvo, ktoré sa podieľa na ročnom obrate 13%. V kraji má relatívne významné postavenie elektrotechnický priemysel a telekomunikácie. Jeho význam narastá najmä vďaka aktivitám zahraničných investorov.

Podrobnejšie informácie získate stiahnutím kompletnej analýzy - Žilinský kraj v číslach.

Okrem týchto štatistických informácií môže SARIO potenciálnym investorom vypracovať na mieru šité analýzy dostupnosti pracovnej sily v danom regióne , vrátane zoznamov najväčších miestnych zamestnávateľov a prípadných dodávateľov.