Žilinský región

Žilinský kraj je situovaný v severozápadnej časti Slovenska. Má prevažne horský charakter, tvorený najmä pohoriami Západné Tatry, Veľká a Malá Fatra. Osídlenie je koncentrované najmä v údoliach najväčších riek kraja
Váhu, Oravy a Turca.

V regióne sa nachádzajú rozsiahle chránené územia, ktoré v skutočnosti pokrývajú vyše 50% kraja a tvoria okolo 30% všetkých chránených území Slovenska. Je zároveň obľúbenou destináciou aj vďaka svojim termálnym kúpeľom. Kraj susedí s Českou republikou a Poľskom. Má tiež spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska – Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským.

Kraj sa vyznačuje dobre rozvinutým vzdelávacím systémom na všetkých úrovniach s atraktívnym prostredím na úspešný rozvoj malých a stredných podnikov. Celkový počet obyvateľov je do 700 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 102 obyvateľov na km2.

Doprava a infraštruktúra
Žilinský kraj je dôležitou medzinárodnou križovatkou, prepájajúcou dopravné siete troch krajín Slovenska, Českej republiky a Poľska. Časti diaľničnej siete sú stále vo výstavbe, pričom v súčasnosti je Žilina už diaľnične prepojená s Bratislavou takmer po celej trase. Dokončenie celej siete, plánované v najbližších rokoch, spojí Slovensko s ďalšími medzinárodnými dopravnými koridormi.

Organizácia železničnej dopravy skutočne predurčuje Žilinský kraj za miesto napojenia železničnej siete Slovenska na celoeurópsky systém. Prepojenie je zabezpečené hlavnou traťou Bratislava Košice, ktorá prechádza cez Žilinu a traťami zo susedného Poľska a Českej republiky, ktoré prechádzajú Čadcou smerom na Žilinu. Tým sa Žilina stáva dôležitým dopravným uzlom ako regiónu tak Slovenska.

Medzinárodná letecká doprava je lokalizovaná len 10 km od centra regiónu mesta Žilina. Pristávať tu môžu lietadlá s kapacitou 60 pasažierov. V súčasnosti je v prevádzke pravidelná linka do Prahy s dvomi letmi denne. Vodná doprava počíta v budúcnosti s vybudovaním vodného dopravného kanála Váh Odra, pričom prístav na Váhu by mal byť situovaný priamo v meste Žilina.

Štruktúra priemyslu
Najvýkonnejšie spoločnosti v kraji pôsobia v odvetviach metalurgie, strojárstva, produkcie dreva, celulózy, papiera a príbuzných produktov.V porovnaní s ostatnými krajmi má v Žilinskom kraji silnú pozíciu stavebníctvo, ktoré sa podieľa na ročnom obrate 13%.

V kraji má relatívne významné postavenie elektrotechnický priemysel a telekomunikácie. Jeho význam narastá najmä vďaka aktivitám zahraničných investorov. Informatika, komunikačné technológie a elektronika sú dôležitými odvetviami s dlhoročnou tradíciou najmä vo výskume a vývoji, ale aj v oblasti softwarovej a hardwarovej produkcie. Významné centrá elektrotechnickej produkcie sú v Liptovskom Hrádku, Nižnej a Trstenej.

V súčasnosti najväčší rozvoj zaznamenáva automobilový priemysel vďaka umiestneniu VW, KIA a ich dodávateľov v regióne. Mnoho iných spoločností súvisiacich s automobilovým priemyslom sa taktiež etablovalo v danom regióne v posledných rokoch. Región má zároveň stálu výskumnú základňu, obzvlášť v oblasti logistiky, informačných a komunikačných technológií, chemického, textilného a potravinárskeho priemyslu.