Superodpočet pre výskum a vývoj

S cieľom motivovať spoločnosti vynakladať viac prostriedkom na výskum a vývoj, tvoriť viac miest pre odborníkov ako aj zvyšovať konkurencieschopnosť, Slovenská republika zaviedla nástroj superodpočtu pre výskum a vývoj - špeciálneho daňového režimu umožňujúceho dodatočný odpočet nákladov.

Superodpočet je aplikovateľný na všetky fázy výskumu.


Superodpočet pre výskum a vývoj (VaV):
  • Poskytuje možnosť dodatočného odpočtu 200% nákladov na VaV
  • Je automaticky nárokovateľný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie​
  • Neuplatňuje sa na základe žiadosti a nepodlieha schvaľovaniu žiadnym orgánom​
  • Nemá žiadne sektorové obmedzenie
  • Je uplatniteľný na celom území SR​
Právny rámec superodpočetu pre VaV:V prípade otázok nás, prosím neváhajte kontaktovať na invest@sario.sk.