Banskobystrický región

Banskobystrický kraj je rozlohou najväčší a počtom obyvateľov na km2 najmenej husto osídlený kraj Slovenska. Nachádza sa v južnej časti stredného Slovenska. Jeho severná časť má hornatý charakter, južná časť je tvorená nížinami.

Kraj má spoločnú štátnu hranicu s Maďarskom. Okrem toho susedí s piatimi samosprávnymi krajmi — Nitrianskym, Trenčianskym, Žilinským, Prešovským a Košickým. Okrem samotného mesta Banská Bystrica sa v okrese nachádza aj viacero stredne veľkých miest a dedín. Kraj je rozdelený na 13 okresov.

Medzi silné stránky regiónu patrí: veľké množstvo pracovnej sily; vzdelanostná štruktúra regiónu; zásoby základných surovín s možnosťou využitia v rôznych odvetviach; výhodná lokalita pre vývoz hutníckeho materálu (hliník); spracovanie dreva, skla, keramického a chemického materiálu; vhodné podmienky na budovanie priemyselných parkov; priaznivé klimatické a kultúrne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu; zdroj minerálnych, termálnych a liečivých prameňov. Medzi hlavných zahraničných investorov v regióne partia spoločnosti Continental Automotive, Kronospan a Nemak.

Najmä vďaka dlhoročnej baníckej tradícii v regióne je jeho dominantným odvetvím hutnícky priemysel, ktorý predstavuje viac ako 60% všetkého priemyselného exportu a je primárnou oblasťou činnosti najväčších podnikov v regióne. Ďalšími dôležitými odvetviami sú drevospracujúci, strojárenský, chemický a farmaceutický priemysel a výroba potravín.
Aj napriek tomu, že sa v minulosti Banská Bystrica uchádzala o miesto administratívneho centra Slovenska, v súčastnosti sa orientuje na služby
a obchod.

Podrobnejšie informácie získate stiahnutím kompletnej analýzy - Banskobystrický kraj v číslach.

Okrem týchto štatistických informácií môže SARIO potenciálnym investorom vypracovať na mieru šité analýzy dostupnosti pracovnej sily
v danom regióne, vrátane zoznamov najväčších miestnych zamestnávateľov a prípadných dodávateľov.