Bratislavský región

Bratislavský kraj leží v západnej časti Slovenska. Je najmenším zo všetkých krajov, ale rozhodne ho nemožno pokladať za najmenej významný, skôr naopak. Je skutočnou stredoeurópskou križovatkou.

Má spoločné hranice s Rakúskom a Maďarskom. V blízkosti hraníc kraja sa nachádzajú hranice s Českou republikou. Z ostatných krajov Slovenska susedí len s Trnavským krajom.

Dôležitou geografickou črtou je rieka Dunaj, ktorá ohraničuje región na juhu a rieka Morava tvoriaca jeho západnú hranicu. V kraji žije viac ako 600 tisíc obyvateľov a hustota obyvateľstva je 306 obyvateľov na km2. Krajské mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, je sídlom vlády a rôznych organizácií a inštitúcií celoslovenského významu.

Doprava a infraštrukúra
Bratislavský kraj je vynikajúco dostupný všetkými druhmi dopravy.
V krajskom meste Bratislava sa nachádza najvýznamnejšie letisko na Slovensku s pravidelnými vnútroštátnymi a medzinárodnými letmi. Mesto disponuje aj riečnym prístavom, ktorý umožňuje lodné spojenie Bratislavy s Viedňou a Budapešťou. Bratislava Hlavná stanica je najväčšou železničnou križovatkou v krajine a to pre osobnú i nákladnú dopravu. Stretajú sa tu dve hlavné medzinárodné trate, spájajúce Českú republiku s Maďarskom
a Rakúsko s Poľskom.

Cestná infraštruktúra kraja sa nachádza v neustávajúcom procese rozširovania a skvalitňovania. Diaľnice umožňujú napojenie regiónu na Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko, ako aj na zvyšok Slovenska. Cestná sieť zahŕňa 100km diaľnic a 140km ciest prvej triedy.

Štruktúra priemyslu
Hlavné produkčné odvetvia kraja sú chemický, automobilový, strojársky, elektrotechnický a potravinársky priemysel. Tieto sektory využívajú silné výhody, ktoré kraj poskytuje – vysokú vzdelanostnú úroveň, rozvinutú dopravnú a technickú infraštruktúru, aktívny zahraničný obchod a najvyšší dopyt po tovaroch a službách. Napriek tomuto faktu, je Bratislavský kraj prvým regiónom Slovenska, kde obchod a služby získavajú prevahu nad priemyselnou produkciou.