Prešovský región

Prešovský kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska. Je to tiež kraj s najvyšším počtom obyvateľov. Región má horský charakter a v jeho západnej časti sa nachádza najznámejší slovenský Národný park — Vysoké Tatry. Vodné zdroje sú bohaté a zahŕňajú rieky Poprad a Topľa a tiež priehrady, z ktorých najväčšia je Domaša významná rekreačná oblasť regiónu.

Kraj má spoločnú hranicu s Poľskom a Ukrajinou. Susedí s tromi ďalšími krajmi Slovenska. Z hľadiska etnickej štruktúry je významná národnostná skupina Rusíncov. V Prešovskom kraji je 13 okresov, 23 miest a 666 obcí. Celkový počet obyvateľov je vyše 800 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 90 obyvateľov na km2.

Doprava a infraštruktúra
Cestný a železničný systém Prešovského kraja je dobre rozvinutý. V Poprade sa nachádza medzinárodné letisko využívané najmä pre charterovú dopravu. Krajské mesto Prešov je vzdialené len 40 km od medzinárodného letiska v Košiciach. Územie kraja je pokryté relatívne hustou cestnou sieťou, ktorej kvalita sa rôzni a siaha od diaľnic a medzinárodných ciest až k miestnym komunikáciám. Celková dĺžka ciest prvej triedy v kraji je 560 km a diaľnic 13,5 km. Kostra železničnej siete regiónu je tvorená dvoma hlavnými traťami v smere západ východ (Žilina Košice Ukrajina) a sever juh (Poľsko Prešov Košice Maďarsko).

Štruktúra priemyslu
Na tvorbe exportu a produkcie Prešovského kraja sa v najväčšej miere podieľajú štyri odvetvia potravinársky, chemický, strojársky a textilný priemysel. S výnimkou chemickej produkcie sú tieto odvetvia rovnomerne rozložené v celom kraji. Chemický priemysel zastupuje niekoľko veľkých spoločností v okresoch Humenné a Poprad. V minulosti zohrával v kraji významnú úlohu elektrotechnický priemysel. Jeho podiel bol nad celoštátnym priemerom. Táto skutočnosť sa však po tom čo do elektrotechniky vo vyspelejších krajoch Slovenska investovalo viacero zahraničných spoločností zmenila. Najvýznamnejšie podniky sú v súčasnosti Tesla Stropkov (telefónne prístroje) a Whirlpool Poprad (pračky a elektrické spotrebiče).