Prešovský región

Prešovský kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska. Je to tiež kraj
s najvyšším počtom obyvateľov. Región má horský charakter a v jeho západnej časti sa nachádza najznámejší slovenský Národný park —
Vysoké Tatry.

Vodné zdroje sú v kraji bohaté a zahŕňajú rieky Poprad a Topľa a tiež priehrady, z ktorých najväčšia je Domaša — významná rekreačná oblasť regiónu. Kraj má spoločnú hranicu s Poľskom a Ukrajinou. Susedí s tromi ďalšími krajmi Slovenska. Delí sa na 13 okresov.

Medzi silné stránky regiónu patrí: priaznivý demografický vývoj obyvateľstva; rozsiahle dopravné spojenie s celým Slovenskom; vysoká miera nezamestnanosti a najnižšie mzdy; zalesnenosť územia; vysoký potenciál drevárskeho priemyslu, rozvoj tradičných priemyselných odvetví a remesiel; medzinárodné letisko Poprad; kvalifikovaná pracovná sila; priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a doplnkových služieb; zdroje termálnych a minerálnych prameňov; dobrá pozícia pre cezhraničnú spoluprácu s Poľskom. Hlavnými zahraničnými investormi v regióne sú Whirpool, Lear Cooperation Seating, Plzeňský Prazdroj, STIGA a Mubea.

Medzi hlavné odvetvia patrí potravinársky, chemický, strojársky a textilný priemysel. S výnimkou chemického priemyslu sú všetky ostatné odvetvia rovnomerne rozmiestnené po celom regióne. Chemický priemysel zastupuje niekoľko veľkých spoločností a je najviac rozšírený v okresoch Humenné
a Poprad. V minulosti bol v Prešovskom kraji najväčší podiel elektrotechnického priemyslu na Slovensku, avšak v súčastnosti môžeme nájsť zahraničné spoločnosti, ktoré investujú do elektrotechniky aj v iných regiónoch Slovenska.

Podrobnejšie informácie získate stiahnutím kompletnej analýzy - Prešovský kraj v číslach.

Okrem týchto štatistických informácií môže SARIO potenciálnym investorom vypracovať na mieru šité analýzy dostupnosti pracovnej sily
v danom regióne, vrátane zoznamov najväčších miestnych zamestnávateľov a prípadných dodávateľov.