Diverzifikačné aktivity

Diverzifikačné aktivity sú zamerané na podporu diverzifikácie slovenskej ekonomiky smerom k vysokotechnologickým oblastiam s významným potenciálom rastu. Spočívajú v systematickom budovaní znalostnej bázy o týchto sektoroch s cieľom zvýšiť ich vizibilitu a príťažlivosť pre potenciálnych investorov.

Pôsobí vaša firma v oblastiach ako elektrotechnika, strojárstvo, progresívne materiály či IT, a zároveň inovácie jej nie sú cudzie? Potom sú naše diverzifikačné aktivity určené práve pre vás!

V nových sektoroch vám pomôžeme zužitkovať skúsenosti a technologický potenciál vašej firmy, ako aj nájsť nových obchodných partnerov na Slovensku aj v zahraničí.

Diverzifikačné aktivity SARIO sa aktuálne systematicky zameriavajú na sektory:
•         vesmírny priemysel,
•         letecký priemysel,
•         inteligentná a zelená mobilita,
•         medicínske technológie,
•         zelené technológie,
•         herný priemysel,
•         smart cities,
•         datacentrá,
•         vodíková ekonomika.

Naše bezplatné konzultačné služby sa však nevzťahujú iba na ne, zohľadňujú vždy aj aktuálne zameranie zainteresovanej spoločnosti a s ním súvisiace relevantné sektory.

V prípade záujmu o Diverzifikačné aktivity SARIO, vyplňte prosím tento formulár.Vesmírny sektor 
Prvým sektorom diverzifikačných aktivít je vesmírny priemysel, ktorý so sebou prináša nielen špičkové technológie, ale aj vysokú návratnosť investícií. Zároveň otvára široké možnosti zapojenia sa aj pre firmy aktuálne pôsobiace v rôznych iných sektoroch, najmä elektrotechnike, strojárstve a IT.

Letecký sektor         
Letecký sektor je významne rastúcou oblasťou, ktorá prináša nové možnosti pre dodávateľov v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom alebo IT sektore. 

Podujatia v roku 2021

 • Emerging Space 2021 – the 3rd Slovak Space Tech Day
 • Ako satelitné dáta robia mobilitu inteligentnou 
 • Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa 
 • Príležitosti pre vesmírny výskum a inovácie v rámci Európskej únie 
 • SPACE::LAB summer school 2021
 • EXPO Dubaj Space Week + IAC 2021
 • CASSINI Hackathon 
 • European Space Forum 
 • NSE Forum
 • Spustenie prvého slovenského space industry inkubátora
 • Účasť v panelovej diskusii počas Ilan Ramon International Space Conference 
 • Israeli-Slovak Space Industry e-meeting 
 • Zelené technológie v slovenských mestách
 • Udržateľnosť firmy a prístup k financovaniu 
 • Ako merať a vykazovať uhlíkovú stopu
 • Ako komunikovať firemnú udržateľnosť a vyhnúť sa greenwashingu 

Podujatia v roku 2020

Webináre​
Podujatia v roku 2019

Slovak Space Tech Day
Getting Into Space


Všetky služby sú poskytované bezplatne.

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach Diverzifikačných aktivít  SARIO kontaktujte:
E: michal.brichta@sario.sk, Tímlíder pre Diverzifikačné aktivity SARIO