Kontakty

Sídlo
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Slovenská republika
T: +421 2 58 260 100, 101
F: +421 2 58 260 109
E: sario@sario.sk, invest@sario.sk, trade@sario.sk
 
Generálny riaditeľ
Róbert Šimončič
T: +421 2 58 260 112
F: +421 2 58 260 109
E: director@sario.sk, robert.simoncic@sario.sk
 
Kontakt pre média
T: +421 2 58 260 100
E: hovorca@sario.sk

Oddelenie marketingu
T: +421 2 58 260 224
E: marketing@sario.sk
 
ISA
Združenie pre rozvoj investícií

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Slovenská republika
W: isa-association.sk