Business fórum v Podgorici

piatok, 19. máj 2023
V týchto dňoch (16. - 18. mája 2023) sme v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Čiernej HOre a Obchodnou komorou Čiernej Hory zorganizovali podnikateľskú misiu do Podgorice zameranú na potravinárstvo a segment HORECA.
Včera prebiehalo business fórum a stretnutia slovenských spoločností s relevantnými spoločnosťami a inštitúciami na základe ich požiadaviek.
 
Business fóra sa zúčastnilo viac ako 40 účasníkov, vrátane Stevana Gajića, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, Dejana Vukovića, generálneho riaditeľa pre ekonomickú a kultúrnu diplomaciu Ministerstva zahraničných vecí Čiernej Hory a Andreja Lakića, zástupcu riaditeľa Agentúry pre investície. Agentúra pre investície Čiernej Hory predstavila slovenským účastníkom investičné prostredie Čiernej Hory.
 
Slovenskú delegáciu pred samotným fórom prijal Vladimir Joković, podpredseda vlády a minister pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorý vysoko vyzdvihol tematické zameranie misie ako aj jej načasovanie - Čierna Hora je potravinovo nesebestačná a na ročnej úrovni importuje potraviny v hodnote 800 mil. euro, pričom dopyt sa logicky skokovo zvyšuje počas letnej turistickej sezóny. Podujatie spolu s Borisom Gandelom, veľvyslancom SR v Podgorici a Egonom Zorádom, riaditeľom zahraničného obchodu SARIO otvorila Nina Drakić, predsedníčka Obchodnej komory Čiernej Hory. Následne zástupca riaditeľa Agentúry pre investície Čiernej Hory Andrej Lakić  (Montenegrian Investement Agency) predstavil investičné prostredie krajiny a kľúčové ekonomické sektory.  Investičné a business prostredie Slovenskej republiky predstavila Silvia Radovanović, konzultantka Odboru zahraničného obchodu.

Na záver podujatia pripravilo veľvyslanectvo v Podgorici v spolupráci s participujúcimi slovenskými spoločnosťami spoločenský podnik, počas ktorého boli ponúkané produkty slovenských firiem. Nastavená spolupráca SARIO a ZÚ SR v Podgorici poskytla slovenským delegátom príležitosť pre nadviazanie nových kontaktov, prípadne. rozvoj už nadobudnutých kontaktov.