Dotazník - Právne a administratívne bariéry exportu

utorok, 07. apríl 2020
V rámci pravidelného prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi, ktorý sa realizuje na pokyn Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR vedenej Ministerstvom hospodárstva SR pripravila Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou krátky on-line dotazník na analýzu právnych a administratívnych bariér exportu.

Cieľom je identifikácia najväčších prekážok súvisiacich s exportom a výsledky tohto prieskumu sa stanú podkladom pre návrhy zlepšení v tejto oblasti.

V prípade záujmu o vyjadrenie vášho názoru a skúseností, tak môžete urobiť do 30. apríla 2020. Vyplnenie on-line dotazníka vám nezaberie viac ako 10 minút.

On-line dotazník nájdete na stránke https://inovujme.checkboxonline.com/bariery_exportu.