Konzultačný deň Chorvátsko - report

utorok, 09. marec 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) realizovala ďalší zo série teritoriálne zameraných webinárov. Tentokrát bol účastníkom priblížený trh najmladšej členskej krajiny Európskej únie – Chorvátska.​ 
Na príprave aktivity spolupracovala agentúra so Zastupiteľským úradom SR v Záhrebe a Chorvátskou hospodárskou komorou.

Webinár otvoril riaditeľ odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO Egon Zorád spolu s veľvyslancom ZÚ SR v Záhrebe Petrom Suskom. Následne prevzala štafetu ekonomická diplomatka Daniela Bezáková s prezentáciou o aktuálnom hospodárskom vývoji v krajine, obchodných zvyklostiach a exportných príležitostiach v perspektívnych sektoroch. Riaditeľka divízie medzinárodnej spolupráci Chorvátskej hospodárskej komory Suzana Knežević doplnila prezentáciu Daniely Bezákovej o možnosti, ako nachádzať partnerov v krajine a ako môže byť v tomto procese nápomocná komora.
Na záver prezentácie odpovedala Suzana Knežević na vopred zadané otázky účastníkov webinára.
Ekonomická diplomatka Daniela Bezáková po ukončení webinára pokračovala v individuálnych konzultáciách, vďaka ktorým sa naskytla možnosť presnejšie špecifikovať záujem zúčastnených spoločností o chorvátsky trh a nastavenie spolupráce do budúcna.

SARIO pravidelne spolupracuje s partnermi z Chorvátska a dôkazom stabilnej spolupráce je aj inštitút medzivládnej hospodárskej komisie, ktorá zasadá pravidelne pod vedením vrcholových predstaviteľov rezortov hospodárstva. Preto je webinár prirodzenou súčasťou a predpokladom pre usporiadane ďalších podujatí bez ohľadu na prebiehajúcu pandémiu.
Záznam z webinára je k dispozícii na tomto linku.