Online B2B s Ťumenskou oblasťou

piatok, 11. september 2020
Online B2B s Ťumenskou oblasťou

Dňa 10. septembra 2020 sa konalo online B2B matchmakingové podujatie slovenských podnikateľov s partnermi z Ťumenskej oblasti, v Ruskej federácii. Partnerom Agentúry SARIO bola Administrácia Ťumenskej oblasti, ktorá má záujem rozvíjať hospodárske partnerstvo so Slovenskou republikou a Veľvyslanectvom SR v Moskve, ktoré sprostredkovalo kontakt medzi oboma inštitúciami.

Zo slovenskej strany sa online B2B fóra zúčastnili 4 firmy zo sektorov strojárstva, spracovania gumy, potravinárstva a drevospracujúceho priemyslu

Za ruskú stranu sa zúčastnilo 8 firiem zameraných prevažne na stavebný priemysel a agrotechniku.

Celkovo prebehlo 8 B2B rokovaní a 1 B2G rokovanie (slovenská firma s predstaviteľom Administrácie Ťumenskej oblasti).
Primárnym záujmom agentúry SARIO je zvýšiť exportný potenciál etablovaných slovenských spoločností a hľadať relevantných partnerov pre ďalšie slovenské firmy a spoločnosti v predmetnom teritóriu.
-----
Podujatie bolo zorganizované v rámci aktivity SARIO - Online B2B matchmaking, ktorá vám prináša príležitosť nájsť odberateľa na zahraničných trhoch, počas náročného obdobia spojeného s cestovnými obmedzeniami. Bližšie informácie ohľadom podpory exportu a našich nových B2B služieb vám radi poskytneme na trade@sario.sk.