Predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti

piatok, 17. júl 2020
Vláda SR dňa 15. 7. 2020 schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na predĺženie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov o ďalšie dva mesiace, t. j. do konca septembra 2020.

Alternatívou tohto návrhu je však pokračovať v realizácii projektu podpory udržania zamestnanosti v ideálnom prípade až do konca roka 2020, kedy by mal byť zavedený trvalý mechanizmus podpory skrátenej pracovnej doby, tzv. Kurzarbeit.

Predĺženie obdobia realizácie projektu podporí stabilizáciu podnikateľského prostredia a trhu práce, ktoré sú významne ovplyvnené negatívnymi následkami spojenými so šírením ochorenia COVID-19, pričom výdavky na predĺženie realizácie projektu o ďalšie dva mesiace predstavujú sumu 133 784 198 eur.

V prípade predĺženia projektu až do konca roka 2020 boli výdavky vyčíslené na sumu 237 568 846 eur, pričom výdavky v oboch alternatívach spadajú do schváleného finančného limitu 1,3825 mld. EUR.