Slovenská obchodná delegácia v Berlíne

piatok, 28. apríl 2023
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zorganizovala v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Berlíne a SIBB e.V. v dňoch 24. – 27. apríla 2023 podnikateľskú misiu do Berlína. Misie sa zúčastnili zástupcovia 21 slovenských spoločností zo sektoru informačných a komunikačných technológií, najmä robotika, automatizácia, digitálna transformácia a digitále zdravotníctvo.

Pre slovenské spoločnosti bol pripravený dvojdňový program, ktorého cieľom bolo predstaviť ich riešenia nemeckým podnikateľským subjektom a nadviazať nové kontakty a partnerstvá. Obchodnú delegáciu v Berlíne sprevádzali aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V prvý pracovný deň sa delegácia zúčastnila prehliadky najväčšieho technologického parku v západnej Európe – Wista. Po prehliadke nasledovali prezentácie niekoľkých úspešných spoločností, sídliacich v rámci tohto parku a diskusie s nimi. V poobedných hodinách sa slovenskí podnikatelia zúčastnili Slovensko – nemeckého obchodného fóra – Robots and Cobots, počas ktorého odzneli prednášky nemeckých spoločností zameraných na robotizáciu a automatizáciu, nasledovala demonštrácia niekoľkých robotických zariadení a networking.

Podnikateľská misia bola časovo prepojená s veľtrhom DMEA, ktorý bol zameraný na digitalizáciu zdravotníctva. Slovenské spoločnosti mali príležitosť zúčastniť sa na tomto veľtrhu v druhý pracovný deň, počas ktorého mohli nadviazať kontakty so zahraničnými spoločnosťami v oblasti e-health, ale najmä zúčastniť sa on-site B2B rokovaní, ktoré si vedeli naplánovať dopredu. Obchodná delegácia taktiež absolvovala stretnutie a rokovanie so zástupcami Germany Trade and Invest, organizáciou, ktorá poskytuje podporu a služby v oblasti obchodu a investícií pre zahraničné spoločnosti.

Zo strany ZÚ SR v Berlíne bola pre slovenských podnikateľov zorganizovaná večerná networkingová akcia: German-Slovak Networking Evening, ktorá poskytla slovenským delegátom ďalšiu príležitosť pre nadviazanie nových kontaktov, príp. rozvoj už nadobudnutých kontaktov.

Nastavená spolupráca SARIO so SIBB a v neposlednom rade podpora z projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVEZ SR – poskytli slovenským podnikateľom možnosť rokovať v neformálnej atmosfére so zástupcami súkromného sektora Nemecka. Nemeckú recepciu otvoril zástupca veľvyslanca spolu s riaditeľom odboru zahraničného obchodu SARIO, Egonom Zorádom. Dobre nastavená spolupráca medzi SIBB a SARIO bola potvrdená aj podpisom memoranda o spolupráci. Memorandum poskytuje priestor pre hlbšiu spoluprácu medzi SARIO a SIBB.