Slovenská vesmírna kancelária v OSN

nedeľa, 19. september 2021
Online diskusia Slovenskej vesmírnej kancelárie na tému rozvoja národných vesmírnych ekosystémov počas zasadnutia Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru.

Počas 64. zasadnutia Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) zorganizovala Slovenská vesmírna kancelária online diskusiu na tému Space ecosystem building in emerging space countries. Cieľom podujatia bola výmena informácií a skúseností štátov ohľadom rozširovania národných vesmírnych ekosystémov. 

Počas podujatia zazneli tri tematické prezentácie. Michal Brichta, šéf priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie bližšie predstavil skúsenosť Slovenskej republiky ako štátu, ktorý dynamicky rozširuje svoj vesmírny ekosystém. Olivier Lamaitre, generálny tajomník asociácie európskeho vesmírneho priemyslu  ASD Eurospace, prednášal o prepájaní etablovaných priemyselných hráčov s novými vesmírnymi ekosystémami. Sebastien Moranta, vedúci výskumu z Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku, priblížil perspektívu európskych štátov, ktoré začínajú aktívne rozvíjať svoj vesmírny priemysel. Diskusia bola moderovaná Danielom Šagathom, manažérom pre medzinárodnú spoluprácu priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie.

Pre viac informácií kliknite sem: 

V súčasnosti vidíme zvýšený záujem o témy rozvoja národných vesmírnych ekosystémov, pričom aj u veľkých spoločností, ktorých cieľom je diverzifikácia dodávateľských reťazcov a identifikácia nových príležitostí. Toto podujatie bolo jednou z mnohých plánovaných aktivít Slovenskej vesmírnej kancelárie zameraných na témy týkajúce sa rozvoja národných vesmírnych ekosystémov a úlohy nových štátov  v globálnom vesmírnom sektore.

V najbližšom čase uvidíte zástupcov Slovenskej vesmírnej kancelárie na  svetovom EXPO DUBAJ a na Medzinárodnom astronautickom kongrese v Dubaji,  aj na konferencii Emerging Space.

 V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac o našich aktivitách v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať na spaceoffice@sario.sk.

www.spaceoffice.sk