Slovenské "SPACE & IT"

pondelok, 11. október 2021
Zástupca Slovenskej vesmírnej kancelárie sa zúčastnil podujatia SPACE :: TALK s témou SPACE::TALK #13 - Slovenské 'Space & IT' pre Európu?, 
ktorý organizuje SPACE :: LAB pôsobiaci pod Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach 

Lenka Tkáčová, manažérka zo Slovenskej vesmírnej kancelárie, predstavila slovenský vesmírny ekosystém, vznik kancelárie aj projekty, ktoré ponúka pre študentov a startupy.
Počas panelovej diskusie spoločne s hosťami Peter Butka (Hospodárska informatika TUKE), Tibor Radačovský (Global Logic Slovakia) a Miloslav Ďurica (PHOTOMAP) odpovedala na otázky zúčastnených prioritne na témy:
Je možné, aby slovenské ‘Space & IT’ projekty boli prínosom pre Európu?
Aké možnosti vôbec predstavuje vesmírny sektor pre IT firmy na Slovensku?
Môže byť ‘Space & IT’ kombinácia výhodná aj pre začínajúce startupy?


Diskutujúci sa jednoznačne zhodli, že kombinácia IT a vesmír je vhodná pre začínajúce startupy a táto oblasť má veľký potenciál do budúcnosti.