Slovensko na Global Industrie 2021 – MIDEST

utorok, 14. september 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu "Podpora internacionalizácie MSP“ v termíne 6. – 9. septembra 2021 pripravila pre osem slovenských spoločností platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na medzinárodnom subkontraktačnom veľtrhu priemyselných subdodávok Global Industrie – MIDEST 2021, Lyon, Francúzska republika.

Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo 8 slovenských spoločností: BAAS s.r.o., HAJ SK s.r.o., Pentagon s.r.o., ICS ice cleaning systems s. r. o., REGADA, s.r.o., Bye Bye Plastic j.s.a., Techmold Slovakia a TRENS SK, a.s.. Spoločnosti prezentovali svoju podnikateľskú činnosť, predstavili zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazali obchodné kontakty.
 
Význam participácie Slovenska na veľtrhu Global Industrie 2021 podporili svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky Mgr. Igor Slobodník a ekonomický diplomat ZÚ SR v Paríži Tomáš Šefranko, ktorí počas svojej návštevy na expozícii diskutovali so zástupcami  zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach obchodovania na francúzskom trhu.

-------
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje národné expozície v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. 
Viac o možnostiach zapojenia sa do veľtrhov: https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/veltrhy-vystavy-v-zahranici