Slovensko na veľtrhu MEDICA 2021

pondelok, 22. november 2021
Slovensko na veľtrhu MEDICA 2021
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pripravila pre slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom veľtrhu MEDICA 2021.

Veľtrh MEDICA, ktorý sa konal v termíne 15. – 18. novembra 2021 v nemeckom Düsseldorfe, je dôležitým podujatím pre európsky medicínsky technologický priemysel a jeho zákazníkov. Na veľtrhu sa prezentovali najnovšie technológie a úspechy z tejto oblasti. Pôsobivý sortiment výstavných produktov zahŕňal okrem komodít a spotrebného tovaru taktiež diagnostické zariadenia, elektromedicínske zariadenia, dezinfekčné zariadenia, informačné a komunikačné technológie ako aj laboratórne technológie, zdravotnícke služby a publikácie, ortopedické technológie a mnohé iné.

Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo 5 slovenských spoločností: DryD, FIX- výroba zdravotníckych potrieb, GRIZZLY, Novo, OXYWISE.
 
Slovenské spoločnosti v spoločnej národnej expozícii mali možnosť predstaviť svoju činnosť a sortiment zahraničným partnerom, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje národné expozície v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí desiatky národných expozícií.

Sledujte Harmonogram veľtrhov a výstav na rok 2022.