Veľká garančná schéma – úvery so štátnou zárukou

štvrtok, 23. júl 2020
Agentúra SARIO v spolupráci s EXIMBANKOU SR a ČSOB pripravila dňa
22. júla 2020, vysoko aktuálny webinár na tému Veľká garančná schéma – úvery so štátnou zárukou. Webinár poskytol všetky relevantné informácie o možnostiach čerpania úverov s garanciou zo strany štátu, teda záruky zo strany  Slovak Investment Holding a EXIMBANKY SR poskytované komerčnými bankami.

Na začiatku webinára Daniela Horňáková, poverená riaditeľka odboru firemného bankovníctva EXIMBANKY SR, vysvetlila možnosti podpory pre slovenské podniky v rámci malej a veľkej garančnej schémy a na aký účel boli tieto rámce schválené. Bližšie špecifikovala spôsoby využitia finančným prostriedkov, ako úvery fungujú, ktoré konkrétne komerčné banky na Slovensku už majú vo svojom portfóliu daný produkt, aká je maximálna výška úveru spoločne s poplatkami a úrokmi.

Na túto prezentáciu nadviazal Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov ČSOB, ktorý priblížil účastníkom spôsoby žiadosti o úvery, schvaľovací proces ako aj podmienky, ktoré spoločnosť musí splniť aby mohla dané úvery využiť. Ďalej rozviedol dĺžku a splatnosť úverov, účel použitia a proces ktorým si musí spoločnosť prejsť pri žiadosti o tento typ úveru.

Záujem o túto tému je rozhodne vysoký, čo potvrdzuje aj počet registrovaných účastníkov, ktorý sa vyšplhal na 102 a počet položených otázok - 41, len utvrdil toto stanovisko. Otázky sa zameriavali najmä na podmienky, ktoré spoločnosti musia splniť, aké poplatky sú spojené s poskytovaním úveru, na čo konkrétne je možné poskytnuté peniaze použiť, ktoré spoločnosti sú oprávnené čerpať tieto financie a veľa ďalších. Na základe hlasovania účastníkov webinára môžeme zhodnotiť, že  40% spoločností prejavilo záujem o možnosť čerpania úveru v rámci veľkej garančnej schémy, zatiaľ čo takmer 50% túto možnosť zvažuje. Len 12% sa vyjadrilo negatívne voči žiadosti o úver. Cez 90% zúčastnených by malo záujem o ďalšie formy podpory financovania zo strany štátu.