Ponukové konanie

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu podľa §8f ods 7 zákona 278/93 Z. z.

Autá - Octávia/sites/default/files/data/vo/V%C3%BDzva%20Octavia%20794%2C795.pdf