Predvýjazdové poradenské stretnutia

Agentúra SARIO organizuje predvýjazdové poradenské stretnutia pre tých účastníkov, ktorí sa zúčastňujú veľtrhov, podnikateľských misií v zahraničí a sourcingových podujatí v zahraničí. Cieľom bude poskytnúť účastníkom poradenstvo, ktoré bude obsahovať základnú informáciu o teritóriu, pokyny k podujatiu, relevantné kontakty na partnerov v teritóriu, poradenstvo k financovaniu a poisteniu exportovaného tovaru alebo služby s daným teritóriom, poradenstvo k prevereniu bonity obchodného partnera v teritóriu a pod. 

Predvýjazdové poradenské stretnutia budú vychádzať z dopytu registrovaných slovenských spoločností na jednotlivé podujatia. Nárok na účasť na týchto stretnutiach vzniká každému účastníkovi veľtrhov, podnikateľských misií v zahraničí a sourcingových podujatí v zahraničí, ktorý vyplní registračný formulár. Účasť na poradenských stretnutiach je dobrovoľná. 

AKTUÁLNE PREDVÝJAZDOVÉ PORADENSKÉ STRETNUTIA 

Nástroje slovenských inštitúcií pri expanzii firiem na trhy Východoafrického spoločenstva