Kalendár podujatí 2023

Dátum: 
01 mar - 31 december 2023

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) aj v roku 2023 pripravuje pre slovenské spoločnosti podujatia doma aj v zahraničí, webináre a semináre na témy podpory rozvoja podnikania na Slovensku, podnikateľské misie na podporu exportu slovenských firiem (aj v čase kríz), komunikáciu, praktiky zahraničného obchodu, možnosti podnikania na území vybraných krajín s ohľadom na potreby trhov, daňové a finančné poradenstvo, ktoré sprostredkujú experti  s bohatými skúsenosťami v daných témach. 

Webináre/ semináre sú bezplatné! 
 
JANUÁR 2023
Termín Téma Čas Jazyk 
11.1.Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023*9:00slovenský 
12.1.Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023*9:00slovenský
18.1.Dane z pohľadu medzinárodných transakcií 9:15slovenský
31.1. Superodpočet nákladov na výskum a vývoj*9:00slovenský 
FEBRUÁR 2023
 7.2.Evidencia odpadov v exportnej a importnej firme*9:00slovenský
 8.2.Evidencia odpadov v exportnej a importnej firme*9:00slovenský
14.2.Zamestnávanie cudzincov*10:00slovenský
15.2.Zamestnávanie cudzincov*10:00slovenský
MAREC 2023 
8.3.PM z Holandska  anglický
15.3.DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru* slovenský
24.3. PM do Indie * anglický
28.3.Dodacie podmienky v zahraničnom obchode (pravidlá INCOTERMS® 2020)*9:00slovenský
29.3.Dodacie podmienky v zahraničnom obchode (pravidlá INCOTERMS® 2020)*9:00slovenský
APRÍL 2023  
3.4.PM do Vietnamu* anglický
4.4. Výzva na predkladanie projektových návrhov v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa10:00slovenský
24.4. PM do Berlína  anglický 
26.4.Tvorba a ochrana duševného vlastníctva firmy* slovenský
27.4. Tvorba a ochrana duševného vlastníctva firmy* slovenský
MÁJ 2023  
7.-11.5.PM na Island  anglický
10.5. International Business Day 2023 -kooperačné podujatie  slovenský /anglický 
16.5. PM do Čiernej Hory  anglický
JÚN 2023  
    
    
JÚL 2023  
    
    
AUGUST 2023  
    
    
SEPTEMBER 2023  
    
    
OKTÓBER 2023  
    
    
NOVEMBER 2023  
23.11.Slovak Industry VISION Day 2023 slovenský/anglický 
    
DECEMBER 2023  
    
    

* Podujatia označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé podujatia budú zverejnené na webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.