Podnikateľská misia do Bosny a Hercegoviny

Dátum: 
15 - 18 marec 2022
Miesto: 
Trebinje, Bosna a Hercegovina (cca 30 min. od letiska Dubrovník)
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Sarajeve
Kontakt: 

Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk T: +421 910 828 327, Silvia Krošlak, E: silvia.kroslak@sario.sk, T:+421 915 828 362

Podnikateľská misia bola zrušená. Ďakujeme za pochopenie.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Sarajeve spoluorganizujú podnikateľskú misiu do Bosny a Hercegoviny. Misia bude prebiehať počas podujatia „Trebinje Energy Summit SET 2022 konajúceho sa 16.-18. marca 2022 v meste Trebinje za účasti vysokých štátnych predstaviteľov a strategických partnerov z oblasti biznisu.

KonferenciaTrebinje Energy Summit SET 2022“ je považovaná za vlajkové podujatie v Bosne a Hercegovine v oblasti energetiky s celkovým presahom na geografický priestor Západného Balkánu. Ústrednou témou tretieho ročníka podujatia bude energetická bezpečnosť a energetická transformácia s cieľom adaptácie moderných európskych a svetových trendov energetickej tranzície k udržateľnejšej energii a obnoviteľným zdrojom. Posledné dva ročníky podujatia navštívilo prezenčne viac než tisíc účastníkov z krajín a inštitúcií EÚ, Chorvátska, Srbska a ostatných juhoeurópskych štátov.

Pre účastníkov podnikateľskej misie bude k dispozícii možnosť realizovať B2B stretnutia s relevantnými účastníkmi a taktiež individuálne B2B stretnutia na základe vlastného určenia perspektívneho biznis partnera. Organizátor konferencie pre slovenskú podnikateľskú delegáciu zabezpečí zvýhodnené podmienky účasti a rovnako bude asistovať so zabezpečením komunikácie s miestnymi spoločnosťami.

Sektory
 • energetika
 • energetická bezpečnosť
 • plynofikácia
 • obnoviteľné zdroje
 • informatizácia
 • R&D

Náklady
Pebieha komunikácia o bezplatnom zabezpečení prepravy v teritóriu a vstupeniek na podujatie pre účastníkov misie. Náklady spojené s ubytovaním, príletom a vlastné náklady hradia účastníci samostatne.

Program:
15.3.2022
 • príchod a spoločný transfer z letiska
16.3.2022
 • Otvorenie konferencie
 • PANEL 1: Dekarbonizácia energetického sektora na Západnom Balkáne
 • PANEL 2: Úloha energetických spoločností v rámci tranzície energetického sektora v regióne
 • PANEL 3: Rozvoj plynárenskej infraštruktúry v regióne v kontexte bezpečnosti dodávok
 
17.3.2022
 • PANEL 4: Súčasný stav a kapacity na regionálnom trhu s elektrickou energiou
 • PANEL 5: Obnoviteľné zdroje energie v BaH a v regióne
 • PANEL 6: Výzvy spojené so zavádzaním systému obchodovania s emisiami, uplatňovanie Carbon border adjustment mechanism v krajinách regiónu
 • PANEL 7: Energetická efektívnosť – trh so službami v oblasti energetiky v regióne (model ESCO, Záväzkové schémy energetickej efektívnosti...)
 
18.3.2022
 • PANEL 8: 4D v energetike: digitalizácia, decentralizácia, dekarbonizácia a demokratizácia
 • PANEL 9: Vývoj infraštruktúry v oblasti elektromobility
 • PANEL 10: Určovanie povinných rezerv ropy a derivátov ropy v súlade so Smernicou 2009/119/EC, bezpečnosť dodávok a trh s ropnými derivátmi v regióne
 • Ukončenie podujatia
 
REGISTRÁCIA
Podnikateľská misia bola zrušená. Ďakujeme za pochopenie.