Podnikateľská misia do Budapešti pri príležitosti veľtrhu Mach-Tech Industry Days 2020

Dátum: 
utorok, 20. október 2020
Miesto: 
Budapešť, Maďarsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Tomáš Šándor, E: tomas.sandor@sario.sk, T: +421 915 839 495

Podujatie bolo zrušené z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID-19.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v októbri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu spojenú s podnikateľským fórom pri príležitosti konania podujatí Mach-Tech Industry Days 2020 a Automotive Hungary v Budapešti.
 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov

Veľtrh Industry Days, zameraný predovšetkým na automatizáciu, strojárstvo, chemický priemysel a rôzne priemyselné inovácie predstavuje najvýznamnejšie a najväčšie podujatie svojho druhu v Maďarsku.

V roku 2019 sa veľtrhu zúčastnilo 562 vystavovateľov z 20 rôznych krajín, pričom podujatie hostilo vyše 18 tisíc účastníkov. Partnerom niekoľkých ročníkov bolo aj maďarské ministerstvo inovácií a technológie, ktoré organizuje rôzne odborné konferencie na tému „Priemysel 4.0“. Ťažiskom predošlého ročníka veľtrhu bolo využitie umelej inteligencie (AI) v automatizovaných priemyselných zariadeniach pri procese „samoopravy“ (self-healing).

Podobne ako Slovensko, aj Maďarsko predstavuje exportne orientovanú ekonomiku. Ekonomickým, ako aj finančným centrom našich južných susedov je hlavné mesto Budapešť, každoročne nesie zodpovednosť za viac než tretinu maďarského HDP, pričom v roku 2017 bola destináciou takmer polovice priamych zahraničných investícií smerujúcich do tejto krajiny (47.5%). Maďarsko bolo zároveň v ostatnom (2019) roku 5. najdôležitejším zahraničným ekonomických partnerom Slovenskej republiky.

Preferované sektory:
 • Automatizácia
 • Fluidtech
 • Subkontrakt
 • Kovoobrábanie
 • Strojárstvo
 • 3D - tlač
 • Chemický priemysel
 • Logistika
 • IT
 • Energetika
 • Bezpečnostná technika
 • Zelené technológie 

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • sprostredkovanie B2B stretnutí s relevantnými maďarskými obchodnými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na INDUSTRY DAYS 2020

Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady
 • transfer do teritória
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 18. septembra 2020.Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 25 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.