Podnikateľská misia do Dubaja – Dubai AirShow 2021

Dátum: 
14 - 18 november 2021
Miesto: 
Dubaj, SAE
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v novembri 2021 zorganizovať podnikateľskú misiu do Dubaja pri príležitosti konania podujatia Dubai AirShow 2021.
 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov


Veľtrh Dubai AirShow je zameraný predovšetkým na prezentáciu noviniek a trendov v leteckom a vesmírnom priemysle. Podujatie predstavuje najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na celom svete. Každoročne sa podujatia zúčastňuje vyše 1 200 vystavovateľov a 84 000 návštevníkov zo 148 krajín sveta.
Podujatie Dubai AirShow účastníkom neponúka len možnosť vidieť a zorientovať sa medzi najnovšími a najinovatívnejšími produktmi z leteckého a vesmírneho sektoru, ale aj zúčastniť sa profesionálne vedených konferencií na najaktuálnejšie témy z predmetných sektorov.
 
Viac informácií o podujatí nájdete na: https://www.dubaiairshow.aero/


Preferované sektory:


 
 • letecký priemysel – komerčný, biznis, logistika v letectve
 • vesmírny priemysel
 • zbrojársky a obranný priemysel
 • lietadlové interiéry
 • inovačné technológie v predmetnom sektore
 • technológie manažmentu leteckej dopravy
 

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • sprostredkovanie B2B stretnutí s relevantnými obchodnými partnermi z predmetného sektoru
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na podujatie Dubai AirShow

Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady
 • transfer do teritória
 
 
FORMULÁR PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU

V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, vyplňte predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podnikateľskú misiu budeme informovať.