Podnikateľská misia do Indie

Dátum: 
19 - 26 marec 2022
Miesto: 
Naí Dillí, India
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v januári 2022 zorganizovať podnikateľskú misiu do Indie pri príležitosti konania podujatia 7th Smart Cities India Expo a 29th Convergence India.
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie veľtrhu:
 • Smart Cities EXPO — smart cities, smart transport, zelené technológie, solárna energetika, voda a sanitácia, odpadové hospodárstvo
 • Convergence India — Internet of Things, Mobilné telefóny a príslušenstvá, Mobilné aplikácie, Cloud Computing, 5G/LTE, Big Data, OTT vysielanie (over the top media service)
 
Webová stránka podujatia: smartcitiesindia.com
 
Hlavným cieľom misie je účasť na veľtrhu 7th Smart Cities India 2020 Expo a 29th Convergence India. Smart Cities India Expo sa od svojho vzniku v roku 2015 stalo najväčším veľtrhom a konferenciou na problematiku smart cities v oblasti Ázie. Súčasťou Smart Cities India 2022 Expo je viacero menších tematicky zameraných výstav, a to:
 • Clean India
 • Solar India
 • Water India
 • Transport India
 • Building India
 
Podujatie je zároveň od minulého roku spojené s priebehom podujatia Convergence India. Toto podujatie si vďaka svojej dlhoročnej tradícii vybudovalo povesť jednej z popredných výstav zameraných na inovácie a technológie v Indii. Každoročne sa jej zúčastňuje viac ako 750 vystavovateľov z 30 krajín sveta a vyše 25 000 návštevníkov. Zameranie výstavy sa sústreďuje na inovácie a trendy v mobilných technológiách, informačných technológiách a digitálnych médiách.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • vstupenky na podujatie
 • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • propagačné materiály
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • letenky
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
REGISTRÁCIA
Registrujte sa na podnikateľskú misiu vyplnením registračného formulára.

Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.

Ukončenie registrácie: 7. 2. 2022