Podnikateľská misia do Nórska

Dátum: 
26 sep - 01 október 2021
Miesto: 
Oslo, Nórsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Michal Wuketich, E: wuketich@sario.sk, T: +421 908 978 629

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 26. september až 1. október 2021 podnikateľskú misiu do Osla, Nórsko, pri príležitosti podujatia Oslo Innovation Week 2021.

Podnikateľská misia bude prebiehať formou online.
 
Cieľová skupina: 
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 •  IKT
 • Smart Cities
 • Výskum a inovácie
 • Energetika
 • Priemysel 4.0
 • Zelené technológie

Vítaná je tiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o predmetné teritórium.
 
Cieľom podujatia Oslo Innovation Week je nájsť prieniky v podnikaní, technológiách a inováciách za účelom podpory udržateľných globálnych zmien. Toto podujatie zoskupuje podnikateľov, technologických odborníkov, investorov, vplyvných pracovníkov, nadšencov a lídrov s cieľom nájsť riešenia globálnych výziev. Podujatia sa každoročne zúčastňuje v priemere 150 popredných medzinárodných ako aj miestnych start-upov, organizácií, inštitúcií verejného sektora, či odhodlaných jednotlivcov a expertov z oblastí rozvíjajúcich sa technológií.
 
Priebeh Oslo Innovation Week zabezpečuje mesto Oslo a organizácia Innovation Norway v spoluprácii s Oslo Business Region. Prostredníctvom vyše 80 podujatí spája táto iniciatíva ročne viac ako 11 000 technologických odborníkov z celého sveta. Oslo Innovation Week sa každoročne delí na viacero kategórií (tzv. tracks) tematicky združujúcich jeho podujatia.

Tematické kategórie Oslo Innovation Week 2021:
 • Zvyšovanie rastu vašej spoločnosti
 • Škandinávsky model (the Nordic Model)
 • Riešenia klimatických otázok
 • Start-upové a podnikateľské projekty
 • Inovatívne technológie pre udržateľný rast
 
Oficiálna web stránka podujatia: oiw.no

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na podujatie pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Sprostredkovanie účasti na B2B rokovaniach
 • Predvýjazdové online stretnutie s odbornou prezentáciou ohľadom grantov v Nórsku
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa: 
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavky uchádzačov

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí využite, prosím, možnosť registrovať sa vyplnením formuláru a odoslaním príslušných príloh do 30. júla 2021