Podnikateľská misia do Rwandy

Dátum: 
27 feb - 06 marec 2022
Miesto: 
Kigali, Rwandská republika
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Samuel Čellár, E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ plánuje organizáciu Podnikateľskej misie do Rwandy, ktorá sa bude konať v termíne 27. február – 6. marec 2022.

O Rwande
Rwanda je rozvojovou krajinou Východnej Afriky, ktorá dlhodobo zaznamenáva výrazný hospodársky rast. Vďaka svojmu umiestneniu v blízkosti geografického centra kontinentálnej Afriky a najmä vďaka dlhodobo stabilnej politickej a ekonomickej situácii v krajine, možno Rwandu označiť za výhodný logistický uzol pre expanziu do širšieho regiónu Subsaharskej Afriky. Krajinu si ako svoju centrálu volí čoraz väčší počet medzinárodných spoločností.

Rast HDP Rwandy dosahoval v priemere za posledné desaťročie 7,5% a v prepočte na jedného obyvateľa 5%. K ekonomickému rastu Rwandy prispieva okrem politickej stability taktiež dodržiavanie princípov právneho štátu a  zodpovedný a promptný prístup zo strany štátneho/verejného a súkromného sektora k rozvoju podnikateľských aktivít zahraničných subjektov v teritóriu. V oblasti svetového hodnotenia kvality podnikateľského prostredia sa Rwanda v roku 2019 umiestnila na 29. mieste (hodnotenie Svetovej banky). Toto umiestnenie predstavuje prvenstvo v rámci kontinentálnej Afriky a krajina dokonca predstihla aj niektoré štáty EÚ (Luxembursko, Grécko, Malta).

Verejne prezentovaným zámerom Rwandy je transformácia krajiny na takzvaný „Singapur Afriky“. Za týmto účelom bolo v krajine úspešne aplikovaných viacero dlhodobých hospodárskych a politických reform. Rwanda si od nešťastných udalostí z roku 1994 prísne chráni svoju politickú stabilitu, významne sa zmierňuje úroveň chudoby, krajina rapídne napreduje v smere inovácií a ekologizácie - príkladom posledného môže byť, napríklad, viac než desať rokov platný absolútny zákaz igelitových tašiek, aktívne vysádzanie stromov (Rwanda je jedna z mála krajín sveta s pozitívnym ratingom v zalesňovaní) alebo každomesačný celonárodný zber odpadkov z ulíc miestnym obyvateľstvom (takzvaná umuganda). Aj vďaka uvedeným príkladom je Rwanda označovaná za najekologickejšiu krajinu Afriky.

Na základe spomenutého poľnohospodárskeho, inovatívneho a ekologického smerovania Rwandy, ako aj investícií do modernej infraštruktúry, je možné vyčleniť nasledovné kľúčové sektory, pri ktorých existuje potenciál pre nadviazanie spolupráce a import produkcie do Rwandy a na ktoré bude podnikateľská misia SARIO primárne zameraná:
 • Energetika: Malé vodné elektrárne, solárne elektrárne, distribučné siete, stožiare vysokého napätia, transformátory, generátory (domáce a priemyselné)
 • Strojárstvo: Poľnohospodárska technika, obzvlášť malotraktory pre malých farmárov, čerpadlá
 • Poľnohospodárstvo: Ekologické hnojivá a ekologická poľnohospodárska agrochémia všeobecne, závlahové systémy, postrekovače
 • Inovácie a ekológia: IKT, Smart Cities, zelené technológie všeobecne
 • Zbrojársky priemysel
 
Vítaná je taktiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o rozvoj svojich aktivít v predmetnom teritóriu.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti na termíny trvania podnikateľskej misie
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Návštevy miestnych spoločností a priemyselných parkov
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov pre Vašu spoločnosť a zabezpečenie stretnutí s týmito partnermi počas misie
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • Povinné očkovanie (cudzokrajné choroby)
 • Prípadné vízové poplatky
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Registrujte sa na podnikateľskú misiu vyplnením registračného formulára. Ukončenie registrácie 12. novembra 2021.

​Maximálny počet účastníkov podnikateľskej misie: 12 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.