Podnikateľská misia na VITAFOODS EUROPE 2021, Ženeva

Dátum: 
04 - 07 október 2021
Miesto: 
Ženeva, Švajčiarsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v októbri 2021 zorganizovať podnikateľskú misiu do Ženevy pri príležitosti konania podujatia – výstavy „Vitafoods Europe 2021“.
 
Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 • Potravinársky priemysel
 
Webová stránka podujatia: VITAFOODS EUROPE 2021

Výstava Vitafoods Europe predstavuje jedno z najprestížnejších svetových podujatí zameriavajúcich sa predovšetkým na výživové doplnky, funkčné potraviny a s nimi súvisiace odvetvia potravinárskeho priemyslu. Počas svojej histórie, píšucej sa od roku 1997, si toto podujatie získalo veľkú popularitu v radoch vystavovateľov a návštevníkov, čo potvrdzujú aj čísla pochádzajúce z doposiaľ ostatného „live“ ročníka (2019), na ktorom svoje produkty prezentovalo pred 25 000 návštevníkmi približne 1 250 vystavovateľov. Súčasný ročník bude okrem fyzickej formy podujatia v Ženeve obohatený aj o virtuálnu verziu konajúcu sa 4. – 8. októbra 2021. Podujatie každoročne hostí aj významných európskych a severoamerických hráčov na potravinárskom trhu, čo predstavuje vhodnú príležitosť aj pre predstaviteľov slovenských malých a stredných podnikov.
 
Hlavné produktové kategórie výstavy:
 • Ingrediencie a suroviny
 • Hotové potravinové produkty
 • Služby a zariadenia
 • „Contract Manufacturing & Private Label”
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na výstavu
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Networkingové podujatie
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
 • Letenky, resp., inú formu dopravy do teritória
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí využite, prosím, možnosť registrovať sa vyplnením formuláru a odoslaním príslušných príloh do 6. septembra 2021.