Podnikateľská misia v Mexiku — predbežný záujem firiem

Dátum: 
01 okt - 30 november 2022
Miesto: 
Mexico City, Mexiko
Organizátor: 
SARIO, Slovenské veľvyslanectvo v Mexiku
Kontakt: 

Dominika Horská E: dominika.horska@sario.sk , T: +421 910 828 320

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)  v spolupráci so Zastupiteľským úradom v Mexiku má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Mexico City, Mexiko, v termíne október/november 2022 (presný dátum bude  včas upresnený) s cieľom nadviazania nových spoluprác s mexickými partnermi v sektoroch ako je letecký priemysel, automotive, elektromobilita, digitalizácia a zelené technológie.

Prioritným cieľom podnikateľskej misie je  oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatých spoluprác s mexickým partnerom.

Sektorové zameranie a cieľová skupina
 • automobilový priemysel a elektromobilita
 • letecký priemysel
 • zelené technológie
 • digitalizácia a Smart Cities
 
Mexiko je vysoko konkurenčný trh. Miestne firmy sú zvyknuté na obchodovanie s USA aj s Čínou, veľkú výhodu pre úspech v teritóriu majú  inovatívne firmy, ktoré dokážu poskytnúť vyššiu pridanú hodnotu a dôležitou súčasťou je ich schopnosť komunikovať v anglickom alebo španielskom jazyku.

PREDBEŽNÝ PROGRAM
Misa sa bude konať v mesiacoch október/november 2022 (presný dátum bude  včas upresnený). Plánovaný program misie, dátumy a harmonogram celej misie sa budú vytvárať na základe registrovaných spoločností.

Nedeľa
 • individuálny prílet do teritória, ubytovanie sa (každá spoločnosť si hradí náklady na ubytovanie a letenku sama)
Pondelok
 • biznis fórum s mexickými partnermi na základe špecifikácie partnera
Utorok
 • sektorové prednášky pre slovenské spoločnosti ako napr. uvedenie do leteckého sektora v MX (prieskum trhu) a prednáška k legislatíve v leteckom sektore v MX (legislatívny prieskum)
Streda
 • Stretnutia/rokovania s členmi asociácie pre automobilový, elektronický, letecký priemysel a zelené technológie
Štvrtok
 • návšteva klastrov alebo obchodných komôr
Piatok
 • priestor na naplánované rokovania spoločnosťami (individuálne) a
 • spoločný večer/program s pani VV
Sobota
 • odlet z teritória
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO a Zastupiteľského úradu v Mexiku zabezpečené:
 • preprava v rámci teritória
 • organizácia biznis fóra
 • vyhľadanie  relevantných zahraničných obchodných partnerov na rokovanie priamo v teritóriu
 • odporučenie ubytovania
 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov
 • asistencia zamestnancov SARIO a Zastupiteľského úradu v Mexiku v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • spoločenské podujatie/koktail

Podpora nezahŕňa:
 • letenky
 • ubytovanie
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

PREDBEŽNÝ ZÁUJEM
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte formulár predbežného záujmu o účasť na podujatí. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo rozhodnúť o organizácii podnikateľskej misie, ktorá bude podmienená záujmom slovenských spoločností. Uvedený formulár nie je záväzný a slúži len na preverenie potencionálneho záujmu spoločností o toto podujatie.