Slovensko-portugalské obchodné fórum

Dátum: 
streda, 24. marec 2021
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, budova Omnipolis, 8. poschodie / Online platforma ZOOM (v prípade pretrvávajúcej nepriaznivej situácie)
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a v spolupráci s odborom Zahraničného obchodu organizuje v termíne 24. marec 2021 slovensko-portugalské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať pri príležitosti návštevy predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT na Slovensku.
 
V prípade, pretrvávajúcej nepriaznivej situácie bude podujatia zrealizované online prostredníctvom platformy ZOOM. 
 
Asociácia NERSANT patrí k najväčším portugalským organizáciám zameraným na rozvoj internacionalizácie podnikania. Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť získať aktuálne informácie o portugalskom podnikateľskom prostredí a prezentovať svoju podnikateľskú činnosť zástupcom asociácie NERSANT za účelom realizácie prieskumu trhu v Portugalsku a pomoci Slovenským spoločnostiam pri nadviazaní obchodných kontaktov s portugalskými partnermi.
 
Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory:

•             strojársky a elektrotechnický priemysel
•             stavebný priemysel
•             spracovanie kovov
•             potravinárstvo
•             poľnohospodárstvo
•             inovatívne technológie
•             cestovný ruch

Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s portugalskými spoločnosťami.
 
Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z prezentácie portugalského podnikateľského prostredia a rokovaní s predstaviteľmi obchodnej asociácie NERSANT.

Pracovný jazyk: angličtina 
 
Predbežný program:

10:00 – 10:30     Registrácia
10:30 – 10:45      Otvorenie podujatia
10:45 - 12:00       Prezentácia asociácie NERSANT
12:00 – 12:45       Obed formou bufetu
12:45 – 14:30       Rokovania s predstaviteľmi asociácie NERSANT

REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár.


 
Kontakt:
Samuel Čellár, M: +421 908 616 193, E: samuel.cellar@sario.sk
 

REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár.
 
 

Kontakt:
Dominika Horská, M: +421 910 828 320, E: dominika.horska@sario.sk
 
Registrácia je otvorená do 1. februára 2021.