Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

s cenami vyššími ako 1000 eur

za obdobie od 1. apríla 2011 do 30. júna 2011
 

zverejňovaná podľa § 102 ods. 4 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Por.

číslo

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

v eurách

s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

Názov

Sídlo

IČO

1.

Služby na Invest in Slovakia

2788,31 USD

KPMG LLP

Dallas , TX 75312-0511 USA

 

2.

Kancelárske stoličky

1106,52 €

INTECOMP s.r.o.

Pod Rovnicami 41, 841 01 Bratislava

36361992

3.

Právne služby

1080,80 €

Capitol Legal Group, s.r.o.

Kollárovo nám. 20, 811 06 Bratislava

36833151

4.

Letenky

7261,75 €

Ruefa Reisen, CK

Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava

17318513

5.

Podpora APV

1043,17 €

SOFTIP, a.s.

Galvániho 7/d, 821 04 Bratislava

36785512