Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodných veľtrhoch a iné

Dátum

Názov
28.09.2017

Realizácia slovenského národného stánku v rámci Medzinárodného  veľtrhu Interlight v Moskve  2017

24.11.2017

Organizačné zabezpečenie podujatia slovenského národného stánku v rámci Medzinárodného veľtrhu Gulfood 2018 Gulf Food Exhibition and Salon Culinaire Dubai World Trade Centre v dňoch 18. – 22. 2. 2018.  

14.12.2017 Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Midest Paríž v dňoch 27. - 30.03.2018 a zabezpečenie služieb na organizovanie podujatia tzv. Slovenského národného dňa 2018.pdf
12.01.2018Tlačiarenské služby.pdf
12.01.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu HANNOVER MESSE 2018 v dňoch 23. - 27.04.2018.pdf 
13.02.2018Poskytovanie on-line prístupu do celosvetovej databázy zahraničných subjektov.pdf
09.03.2018 /Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu EUROSATORY v Paríži 2018 v dňoch 11.-15.06.2018.pdf
16.03.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Sajam Tehnike Belehrad 2018 v dňoch 21. - 25.05.2018.pdf
27.03.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Farnborough International Airshow 16.-20.07.2018.pdf
28.03.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Innoprom - International  Industrial Trade Fair Jekaterinburg 2018 v dňoch 09.-12.07.2018.pdf
28.03.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu ELECTRONICA MNÍCHOV 2018 v dňoch 13. - 16.11.2018.pdf
19.04.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Automechanika Frankfurt 2018 v dňoch 11. - 15.09.2018.pdf
24.04.2018Autoservis 2018.pdf
27.04.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu FOR ARCH Praha 2018 v dňoch 18. - 22.09.2018.pdf
28.05.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Automechanika Frankfurt 2018  v dňoch 11. - 15.09.2018.pdf
28.05.2018Automechanika Frankfurt - plocha.pdf
28.05.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu  The Big 5 Dubaj 2018 v dňoch 26. - 29.11.2018.pdf
28.05.2018The Big 5 Dubaj - plocha.pdf
25.06.2018Štúdia interaktívneho systému dodávateľských reťazcov.pdf
06.09.2018Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku a Slovenskej národnej expozície na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne v termíne 01. - 05.10.2018.pdf
27.11.2018/Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu IDEX 2019 v dňoch 17. - 21.02.2019 v Abú Dabí.pdf
27.11.2018IDEX - rozloha výstavnej plochy.jpg
27.11.2018IDEX - umiestnenie stánku v rámci pavilónu.png
29.11.2018Organizačné zebezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Gulfood Dubaj 2019 v dňoch 17. - 21.02.2019.pdf
29.11.2018Gulfood 2019 - rozloha a umiestnenie stánku v pavilóne - príloha č.3.pdf
05.12.2018Poskytovanie služieb registračného a párovacieho systému.pdf
10.01.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu MosBuild 2019 v termíne 02.-05.04.2019.pdf
10.01.2019MosBuild 2019 - rozloha a umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
22.01.2019Tlačiarenské služby 2019.pdf
25.01.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Automechanika Istanbul 2019 v termíne 04. - 07.04.2019.pdf
25.01.2019Automechanika Istanbul 2019 - rozloha a umiestnenie výstavného stánku.pdf
05.02.2019Organizačné zabezpečenie podujatia slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu ELEKTRO Moskva 2019 ktorý sa bude konať v termíne 15. - 18. apríla 2019.pdf
05.02.2019ELEKTRO Moskva 2019 - rozloha a umiestnenie výstavného stánku v pavilóne.PDF
13.02.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Metalloobrabotka 2019, ktorý sa bude konať v termíne 27.-31.05.2019.pdf
13.02.2019Metalloobrabotka 2019 - rozloha a umiestnenie výstavného stánku v pavilóne.pdf
22.02.2019Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí a prezentácie v rámci Autosalónu Bratislava 2019 ktorý sa koná v Inchebe v dňoch 30.04. - 05.05.2019.pdf
22.02.2019Výstava Elektromobilita  Príloha č. 3a - Situačný plán.pdf
22.02.2019Výstava Elektromobilita Príloha č. 3b - Situačný plán Hala D.pdf
22.02.2019Výstava Elektromobilita Príloha č. 4 - Coffee bar.pdf
22.02.2019Výstava Elektromobilita Príloha č. 5 - Opis a harmonogram podujatia.pdf
12.03.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Sajam Tehnike 2019, ktorý sa bude konať v termíne 21. - 24.05.2019.pdf
12.03.2019Sajam Tehnike 2019 - Príloha č. 3 - rozloha a umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
10.05.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Innoprom 2019, ktorý sa bude konať v termíne 08.-11.07.2019.pdf
10.05.2019Innoprom 2019 - rozloha a umiestnenie výstavného stánku v pavilóne.pdf
05.06.2019Organizačné zabezpečenie podujatia slovenského národného stánku a podujatia Slovenskej národnej expozície na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne v termíne 07.-11.10.2019.pdf
05.06.2019Príloha č.3
- plán stánku.pdf
05.06.2019Príloha č.4 - plán expozície.pdf
05.06.2019Príloha č.5 - umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
05.06.2019Príloha č.6 -umiestnenie expozície v pavilóne .pdf
09.07.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu ANUGA 2019, ktorý sa bude konať v termíne 05.-09.10.2019 v Kolíne nad Rýnom.pdf
09.07.2019ANUGA 2019 - príloha č.3a - rozloha výstavnej plochy  a umiestnenie stánku v rámci pavilónu.PDF
09.07.2019ANUGA 2019 - príloha č.3b - Vysvetlivky.pdf
10.07.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom subkontraktačnom veľtrh Elmia Subcontractor 2019, ktorý sa bude konať v termíne 12.-15.11.2019 v Jönköpingu  usites/default/files/data/Vyzva_na_predkladanie_ponuk_%20Elmia.pdf
10.07.2019ELMIA 2019 - príloha č.3 - rozloha výstavnej ploch a umiestnenie stánku v rámci pavilónu.pdf
11.07.2019ELMIA - 2019 - opraveny finalny text Výzvy.pdf
12.07.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom medicínskom veľtrhu MEDICA, ktorý sa bude konať v termíne 18.-21.11.2019 v Düsseldorfe v Nemecku.pdf
12.07.2019MEDICA 2019 - príloha č.3 - rozloha výstavnej plochy a umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
12.07.2019MEDICA 2019 - príloha č.4 - Cenník prípojov.pdf
01.08.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu servisu, údržby, výbavy a náhradných dielov pre osobné a úžitkové vozidlá EQUIP AUTO, ktorý sa bude konať v termíne  15. - 19.10.2019 v Paríži vo Francúzsku.pdf
01.08.2019EQUIP AUTO 2019 - príloha č.3 - rozloha výstavnej plochy a umiestnenie stánku v rámci pavilónu.pdf
18.11.2019Organizačné zabezpečenie podujatia slovenského národného stánku na Medzinárodnom elektrotechnickom veľtrhu Middle East Electricity / Energy 2020 v termíne 03. -05.03.2020 v Dubaji, SAE.pdf
18.11.2019Middle East Electricity / Energy 2020 - plán haly.JPG
25.11.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovaneského národného stánku na Medzinárodnom zbrojárskom a obrannom veľtrhu DSA Kuala Lumpur 2020, ktorý sa bude konať v termíne 20.-23.04.2020 v Kuala Lumpur, Malajzia.pdf
25.11.2019DSA Kuala Lumpur - Príloha č. 3 - dizajn totemu.jpg
29.11.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku  na Medzinárodnom veľtrhu JEC World 2020, ktorý sa bude konať v termíne 03. -05.03.2020 v Paríži vo Francúzsku.pdf
29.11.2019Príloha č.3 - rozloha výstavnej plochy a umiestnenie stánku v rámci pavilónu.pdf
02.12.2019Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Gulfood Dubaj 2020, ktorý sa bude konať v termíne 16.-20.02.2020 v Dubaji, Spojené arabské emiráty.pdf
02.12.2019Príloha č. 3  - rozloha výstavnej plochy a umiestnenie stánku v rámci pavilónu.pdf
14.01.2020Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom subkontraktačnom veľtrhu MIDEST 2020, ktorý sa bude konať v termíne 31.03. - 03.04.2020 v Paríži vo Francúzsku.pdf
14.01.2020Príloha č. 3 - MIDEST 2020 - rozloha výstavnej plochy a umiestnenie stánku v rámci pavilónu.pdf
29.01.2020Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom  kovoobrábacom veľtrhu METAL SHOW & TIB 2020 , ktorý sa bude konať v termíne 12.05. - 15.05.2020 v Bukurešti, Rumunsko.pdf
29.01.2020Príloha č. 3 - METAL SHOW & TIB 2020 umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
05.02.2020Organizačné zabezpečenie podujatia  Slovenského národného stánku na Medzinárodnom technickom veľtrhu  Plovdiv 2020, ktorý sa bude konať v termíne 21.09. - 26.09.2020 v Plovdive, Bulharsko.pdf
13.02.2020Tlačiarenské služby 2020.pdf
14.02.2020Organizačné zabezpečenie  podujatia Slovenského národného stánku  na Medzinárodnom elektrotechnickom veľtrhu ELEKTRO 2020, ktorý sa bude konať v termíne 08.-11.06.2020 v Moskve , Ruská federácia.pdf
14.02.2020Príloha č. 3 - ELEKTRO 2020 - rozloha výstavnej plochy a umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
06.03.2020Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí a prezentácie v rámci Autosalónu Bratislava 2020, ktorý sa koná výstavisku Incheba Bratislava v dňoch 21.04. - 26.04.2020.pdf
06.03.2020Príloha č.2 - Autosalón Bratislava 2020 - Expozícia.docx
06.03.2020Príloha č.3 - Autosalón Bratislava 2020 - Situačný plán Hala B.0.pdf
06.03.2020Príloha č.4 - Autosalón Bratislava 2020 -pult kaviareň.jpg
13.03.2020Komplexé organizačné zabezpečenie vybraných podujatí a prezentácie v rámci Autosalónu  Bratislava 2020 - informácia ohľadom predloženia cenovej ponuky.docx
29.05.2020Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania kovových plechov a ich technológií  EuroBlech 2020, ktorý sa bude konať v termíne 27.10.-30.10.2020 v Hannoveri, Nemecko.pdf
29.05.2020Priloha_c.3_EuroBLECH_2020_rozloha výstavnej plochy a umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
10.06.2020Organizačné zabezpečenie  podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva a interiéru  KazBuild 2020, ktorý sa bude konať v termíne 08.09. - 10.09.2020 v meste Almaty v Kazachstane.pdf
10.06.2020Príloha č.3 Floorplan KazBuild 2020.pdf
18.06.2020
PODUJATIE ZRUŠENÉ
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku a podujatia Slovenskej národnej exoizície na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2020  v termíne 05.-09.10. 2020.pdf
18.06.2020Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského nároného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu  ITM INDUSTRY EUROPE 2020 , ktorý sa bude konať v  termíne 03.-06.11.2020 v Poznani, v Poľsku.pdf
18.06.2020
07.07.2020Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SIAL 2020, ktorý sa bude konať v termíne 18.-22.10.2020 v Paríži.pdf
07.07.2020Príloha_č.3_Rozloha_a_umiestnenie_stánku_SIAL 2020.pdf
06.08.2020Poskytovanie služieb elektronickej pošty a služby podpory prevádzky informačných systémov 2020.pdf
13.08.2020Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu ELECTRONICA MNÍCHOV 2020, ktorý sa bude konať v termíne 10.-13.11.2020 v meste Mníchov, Nemecko.pdf
13.08.2020Príloha - Electronica Mníchov 2020 rozloha a umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
09.09.2020Obstaranie osobného automobilu pre potreby SARIO (NP) SUV.pdf
28.09.2020Dodávka personalizovaných dát o malých a stredných  podnikoch.pdf
18.11.2020Zabezpečenie prekladateľských služieb 2020.pdf
02.12.2020Komplexné mobilné telekomunikačné služby.pdf
02.12.2020Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu IDEX 2021, ktorý sa bude konať v termíne 21.-25.02.2020 v meste Abú Zabí , Spojené arabské emiráty (SAE).pdf
02.12.2020IDEX 2021 - FAQ.pdf
02.12.2020IDEX 2O21 - rozloženie výstavných stánkov v rámci výstaviska.pdf
02.12.2020IDEX 2021 - umiestnenie stánku v pavilóne.jpg
02.12.2020IDEX 2021 - pravidlá - COVID stand rules.pdf
09.02.2021Dodávka personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch.pdf
17.02.2021Propagačné predmety NP 2021.pdf
17.02.2021Propagačné predmety NP 2021_priloha_c.2_specifikacia_a_cennik.pdf
17.03.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu ITM INDUSTRY EUROPE 2021, ktorý sa bude konať v termíne 31.08.2021 - 03.09.2021 v Poznani, Poľsko.pdf
17.03.2021

itm_sario.pdf

itm_sario.pdf (pdf, 2.53 MB)
29.03.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom elektrotechnickom veľtrhu ELEKTRO 2021 ktorý sa bude konať v termíne 07. - 10.06.2021 v Moskve.pdf
29.03.2021ELEKTRO Moskva 2021 - umiestnenie stánku v pavilóne.pdf
29.03.2021ELEKTRO Moskva 2021 - pravidlá - COVID stand rules.pdf
22.04.2021Hodnotiaca správa.pdf
30.04.2021Tlačiarenské služby 2021.pdf
07.06.2021Spracovanie odborných analytických výstupov.pdf
29.06.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu ANUGA 2021, ktorý sa bude konať v termíne 09. - 13.10.2021 v Kolíne nad Rýnom (Nemecko) .pdf
29.06.2021ANUGA 2021 - Plán výstavnej plochy
29.06.2021ANUGA 2021 - Legenda k výstavnej ploche
29.06.2021ANUGA 2021 -  návrh - nástenka riešenia stánku
29.06.2021ANUGA 2021 - návrh chladiacej police.jpg
29.06.2021ANUGA 2021 - Zoznam príloh.docx
30.06.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva a interiéru KazBuild 2021, ktorý sa bude konať v termíne 07. - 09.09.2021 v meste Almaty v Kazachstane.pdf
30.06.2021KazBuild 2O21_floorplan.pdf
01.07.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu FACHPACK 2021, ktorý sa bude konať v termíne 28. - 30.09.2021 v meste Nürnberg v Nemecku.pdf
01.07.2021FACHPACK 2021 - floorplan.pdf
01.07.2021FACHPACK 2021 - Safety Guidance and Stand design information.pdf
01.07.2021FACHPACK 2021 - Hygiene concept - FAQ.pdf
01.07.2021FACHPACK 2021 - CATERING.pdf
01.07.2021FACHPACK 2021 - Protective measures.pdf
02.07.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu  WorldFood Moskva 2021, ktorý sa bude konať v termíne 21. - 24.09.2021  v Moskve , Ruská federácia.pdf
02.07.2021WorldFood Moskva 2021 - umiestnenie stánku v pavilóne.png
02.07.2021WorldFood Moskva 2021 - príklad vizualizácie.pdf
02.07.2021WorldFood Moskva 2021 - LCD stena.jpg
05.08.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom technologickom veľtrhu GITEX 2021, ktorý sa bude konať v terméne 17. - 21. október 2021 v meste Dubaj (SAE).pdf
05.08.2021GITEX 2021 - Príloha č.3 - plán výstavnej plochy.pdf
05.08.2021GITEX 2021 - Príloha č.4 - nástenka.pdf
05.08.2021GITEX 2021 - Príloha č.5 - banerová reklama_závesný prvok.docx
05.08.2021GITEX 2021 - Príloha č.6 - covid pravidlá_Covid Rules.docx
13.08.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu MEDICA 2021, ktorý sa bude konať v termíne 15. - 18.11. 2021 v meste Düsseldorf, Nemecko.pdf
13.08.2021MEDICA 2021 - Príloha č. 3 - Hall - plán výstavnej haly MEDICA 2021.pdf
13.08.2021MEDICA 2021 - Príloha č. 4 - Stand - špecifikácia prenajatej plochy.pdf
13.08.2021MEDICA 2O21 - Príloha č. 5 - Plocha 15F32 - poloha stánku.jpg
13.08.2021MEDICA 2021 - Príloha č. 6 - Factsheet general - hygienické pravidlá.pdf
13.08.2021MEDICA 2021 - Príloha č. 7 - Factsheet Stand Construction - hygienické pravidlá - general information.pdf
14.08.2021Zavedenie hybridného registračného a párovacieho systému.pdf
29.09.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom subkontraktačnom  veľtrhu ELMIA Subcontractor 2021, ktorý sa bude konať v termíne 09. - 12.11.2021 v meste Jönköping vo Švédsku.pdf
29.09.2021ELMIA 2021 - Slovak stand Plan.pdf
30.09.2021Obstaranie osobných motorových vozidiel pre potreby SARIO - SUV.pdf
01.10.2021Hodnotiaca_správa.pdf
11.10.2021Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku a Slovenskej národnej expozície na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne , ktorý sa bude konať v termíne 08. - 12.11.2021.pdf
11.10.2021MSV BRNO 2021 - Príloha č. 3 - plán výstavnej plochy A.pdf
11.10.2021MSV BRNO 2021 - Príloha č. 4 - plán výstavnej plochy B.pdf
11.10.2021MSV BRNO 2021 - Príloha č. 5 - plán stánku A.pdf
11.10.2021MSV BRNO 2021 - Príloha č. 6 - plán stánku B.pdf
11.10.2021MSV BRNO 2021 - Príloha č. 7 - nástenka.pdf
28.10.2021Pevné hlasové telekomunikačné služby a zariadenia.pdf
28.10.2021Pevné hlasové telekomunikačné služby - príloha_č.1_Návrh_na_plnenie_kritérií.docx
28.10.2021Pevné hlasové telekomunikačné služby - príloha_č.2_-_tabuľka_pre_výpočet_ceny.docx
12.11.2021Obstaranie osobných motorových vozidiel pre potreby SARIO.pdf
08.12.2021Zabezpečenie servisu a údržby služobných vozidiel 2022-23.pdf
16.12.2021Flotilové poistenie 2022-2023 PZP + KASKO.pdf
16.12.2021Flotilové poistenie 2022-2023 príloha_č.2_-_Cenník.xlsx
16.12.2021Flotilové positenie 2022-2023 príloha_č.3_-_zoznam_vozidiel_2021.xlsx
12.01.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Middle East Energy 2022, ktorý sa bude konať v termíne 07. - 09.03.2022 v Dubaji, Spojené arabské emiráty.pdf
12.01.2022MEE2022 - Príloha č.3 - Umiestnenie stánku v rámci  haly.jpg
12.01.2022MEE2022 - Príloha č.4 - Príloha MEE poloblúk a nástenka.pdf
26.01.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Alimentaria 2022, ktorý sa bude konať 04. - 07.04.2022 v Barcelone v Španielsku.pdf
26.01.2022Alimentaria 2022 - Príloha č.3 - Umiestnenie stánku SARIO  v rámci haly.jpg
26.01.2022Alimentaria 2022 - Príloha č.4 - Alimentaria dizajn.pdf
21.03.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom kovoobrábacom veľtrhu METAL SHOW & TIB 2022 ktorý sa bude konať  v termíne  11. - 14.05.2022 v Bukurešti, Rumunsko.pdf
21.03.2022METAL SHOW & TIB 2022 - Príloha č.3 - Umiestnenie stánku v rámci haly.jpg
21.03.2022METAL SHOW & TIB 2022 - Príloha č.4 - Bližší náhľad.jpg
23.03.2022Propagačné predmety OMK 2022.pdf
23.03.2022Propagačné predmety OMK 2022 - Príloha_č.2_Špecifikácia_predmetu_zákazky_Cennik.xlsx
24.03.2022Kancelárske potreby 2022.pdf
24.03.2022Kancelárske potreby - Príloha č. 2 - Cenník.xlsx
24.03.2022Global Industrie 2022 Výzva
 https://drive.google.com/file/d/1sImm6xRzpdKAZOfY4V2pEkF4rzcFkUzF/view?usp=sharing   
24.03.2022Global Industrie - Príloha č.3 - Umiestnenie stánku v rámci haly.jpg
24.03.2022Global Industrie - Príloha č.4 - totem_1.png
29.03.2022Organizačné zabezpečenie podujatia  Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Electric Vehicle Symposium and Exhibition 2022, ktorý sa bude konať v termíne 11. - 15.06.2022 v Oslo, Nórsko.pdf
29.03.2022Electric Vehicle Symposium - Príloha č.3 - totem.png
29.03.2022Electric Vehicle Symposium - Príloha č.4  - náčrt_EVS35.jpg
20.04.2022Zabezpečenie nástroja elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní pre agentúru SARIO.pdf
07.06.2022Organizačné zabezpečenie podujatia  Slovenského národného stánku na medzinárodnom veľtrhu pre železničnú, dopravnú a koľajovú techniku, stavbu tunelov a mostov  InnoTrans Berlin, ktorý sa bude konať v termíne 20. - 23. septembra 2022 v Berlíne v Nemecku.pdf
07.06.2022InnoTrans 2022 - Príloha č. 3A - Umiestnenie stánku v rámci haly.pdf
07.06.2022InnoTrans 2022 - Príloha č. 3B - Umiestnenie stánku v rámci haly.pdf
07.06.2022InnoTrans 2022 - Príloha č. 4 - Plán výstaviska.pdf
13.06.2022Notebooky s príslušenstvom 2022.pdf
13.06.2022Notebooky s príslušenstvom 2022 - príloha č.2 - Špecifikácia.xlsx
13.06.2022Notebooky s príslušenstvom 2022 - príloha č.3 - Cenník.xlsx
27.06.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na medzinárodnom veľtrhu pre elektrotechniku Electronica Mníchov, ktorý sa bude konať v termíne 15.-18.11.2022 v Mníchove v Nemecku.pdf
27.06.2022Electronica Mníchov - príloha č.3 - Umietnenie stánku v rámci haly A2.pdf
29.06.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu pre investície  a nehnuteľnosti EXPO REAL 2022, ktorý sa bude konať  v termíne 04.-06.10.2022 v Mníchove, Nemecko.pdf
01.07.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania plechov a ich technológií EuroBLECH 2022, ktorý sa bude konať v termíne 25.10. - 28.10.2022 v meste Hannover, Nemecko.pdf
01.07.2022EuroBLECH 2022 - príloha č.3 - Umiestnenie stánku v rámci haly.pdf
04.07.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom technologickom veľtrhu GITEX 2022, ktorý sa bude konať v termíne 10. - 14. október 2022 v meste Dubaj, Spojené arabské emiráty.pdf
04.07.2022GITEX 2022 - príloha č.3 - plán výstavnej haly s vyznačením výstavného miesta SARIO.png
04.07.2022GITEX 2022 - príloha č.4 - Nástenka.pdf
15.07.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SIAL 2022, ktorý sa bude konať v termíne 15. - 19.10.2022 v Paríži.pdf
15.07.2022SIAL 2022 - príloha č.3 - Umiestnenie stánku v rámci pavilónu.jpg
19.07.2022Komplexné mobilné telekomunikačné služby 2022.pdf
21.07.2022Sektorový prehľad a krátke ekonomické správy 2022 -2023.pdf
26.07.2022Obstaranie referentského motorového vozidla.pdf
01.08.2022Organizačné zabezpečenie podujatia  Slovenského národného stánku na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 04.-07.10.2022.pdf
01.08.2022MSV BRNO 2022 - príloha č.3 Nástenka.pdf
01.08.2022MSV BRNO 2022 - príloha č.4 Plán stánku.pdf
01.08.2022MSV BRNO 2022 - príloha č.5 Plán pavilónu.pdf
03.08.2022Firewall 2022.pdf
03.08.2022Firewall 2022 https://www.ezakazky.sk/SARIO/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=79644673&
20.12.2022Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Middle East Energy 2023, ktorý sa bude konať v termíne 07. - 09.03.2023 v Dubaji v Spojených Arabských Emirátoch.pdf
20.12.2022MEE2023 - príloha č.3_floor_plan.pdf
04.01.2023Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom subkontraktačnom veľtrhu Global Industrie 2023, ktorý sa koná v termíne 07. - 10.03.2023 v Lyone vo Francúzsku.pdf
04.01.2023GI2023 - príloha č. 3 - plán_výstavnej_plochy.pdf
04.01.2023GI2023 - príloha č. 4 - umiestnenie_stánku_v_rámci_pavilónu.pdf
04.01.2023GI2023 - Príloha č. 5 - plán_výstaviska.pdf
03.02.2023Organizačné zabezpečenie podujatia  Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe 2023, ktorý sa bude konať v  termíne 17.-21.04.2023 v Hannoveri v Nemeckej spolkovej republike.pdf
03.02.2023Hannover 2023 - príloha č. 3A - plán výstavnej haly.jpg
03.02.2023Hannover 2023 - príloha č. 3B - umiestnenie stánku v rámci pavilónu.jpg
24.03.2023Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárdnom veľtrhu e-mobility Power2Drive  (The smarter E Europe), ktorý sa bude konať v termíne 14. - 16. júna 2023 v Mníchove, Nemecko.pdf
24.03.2023Power2Drive - príloha č.3 - plán výstavnej plochy.jpg
24.03.2023Power2Drive - príloha č.4 - návrh riešenia.pdf
27.03.2023Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom leteckom veľtrhu Paris Air Show SIAE, ktorý sa bude konať v termíne 19. - 25. jún 2023 v Paríži, Francúzsko.pdf
27.03.2023SIAE 2023 - príloha č.3 - umiestnenie výstavnej plochy.pdf
27.03.2023SIAE 2023 - príloha č.4 - SIAE Nástenka.pdf
12.05.2023Organizačné zabezpečenie  podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu  ANUGA 2023, ktorý sa bude konať  v termíne 07. - 11.10.2023 v meste Köln (Kolín nad Rýnom), Nemecko, Nemecká spolková republika.pdf
12.05.2023Príloha č.3 - fotografia pre inšpiráciu.jpg
12.05.2023Príloha č.4 - fotografia pre inšpiráciu.jpg
12.05.2023Príloha č.5 - plán výstavnej plochy.pdf
22.05.2023Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom  strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 10. - 13. 10.2023.pdf