BILATERÁLNE ROKOVANIA SKB2021

BILATERÁLNE (B2B) ROKOVANIA
 • Rýchly a efektívny spôsob, ako sa môžete stretnúť s vašimi potenciálnymi obchodnými partnermi a na prezentáciu vašej spoločnosti pred zahraničným partnerom.
 • Medzinárodné zastúpenie firiem.
 • Registrované spoločnosti zo širokého spektra priemyslu: IT, zelené technológie, letecký a vesmírny, strojársky, energetický, farmaceutický, chemický, automotive, elektrotechnický.
 • Účasť firiem zo sektorov s vysokou pridanou hodnotou.
VÝBER B2B ROKOVANÍ (PÁROVANIE)
Párovanie prebehne v termíne od 7. do 14. októbra 2021.
Ako zaregistrovaný účastník SKB budete emailom vyzvaný, aby ste si vybrali partnerov pre rokovania podľa vašich individuálnych potrieb (tzv. párovanie). 
Vyberte si v registračnom systéme firmy, s ktorými chcete rokovať a my vám vytvoríme individuálny rozpis rokovaní s informáciami s kým, kde a o koľkej rokujete. 
Na jedno rokovanie máte vyhradených 20 minút.

AKO SI NAPLÁNOVAŤ B2B ROKOVANIE
Pre účasť na bilaterálnych rokovaniach je potrebná registrácia na podujatie do 
6. októbra 2021.
  • Prihláste sa do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla.
  • Otvorte si záložku 'List of participants' a prečítajte si profily jednotlivých účastníkov.
  • Vyberte si zo zaregistrovaných účastníkov partnerov pre B2B rokovania podľa vašich individuálnych potrieb (tzv. párovanie)
  • Pri vybranom účastníkovi zakliknite tlačítko 'Details' a následne zelené tlačítko 'Request a Meeting'.
  AKO PRIJAŤ ALEBO ODMIETNUŤ ŽIADOSŤ O B2B ROKOVANIE
  V čase párovania B2B rokovaní môžete byť oslovený so žiadosťou o stretnutie od iného účastníka SKB. Je iba na vás, ktoré stretnutie prijmete. Stretnutie je možné aj zamietnuť, čím sa vám uvoľní kapacita pre ďalšie stretnutia. V prípade, že stretnutie nezamietnete, bude vám po ukončení obdobia stanoveného na párovanie automaticky potvrdené a zapísané do vášho rozpisu B2B stretnutí.
  • Prihláste sa do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla.
  • Otvorte si záložku 'Meetings', kde budú zobrazené vaše žiadosti o rokovanie 'Own' a zároveň žiadosti iných účastníkov o stretnutie s vami 'Guest
  • Pri každom rokovaní je uvedený status žiadosti: 'Waiting' — čaká na potvrdenie, 'Confirm“ — prijať žiadosť, 'Delete' — odmietnuť žiadosť. Vyberte a zakliknite tlačidlo podľa svojho výberu. 
  ROZPIS A PRIEBEH ROKOVANÍ
  Zoznam vašich B2B rokovaní vrátane prihlasovacích linkov na jednotlivé rokovania budete mať dostupný vo svojom profile v sekcii „Meetings“ po skončení párovania. Rozpis bude obsahovať informáciu o názve spoločnosti, presnom čase a čísle rokovacieho stolíka resp. linku na online stretnutie. 
  Maximálny počet rokovaní závisí od počtu účastníkov a času vyhradeného na rokovania.
  Na jedno rokovanie je vyhradených 20 minút. O blížiacom sa konci rokovania vás bude informovať gong a hovorená ohláška (v prípade osobného stretnutia), resp. bude stretnutie automaticky ukončené po uplynutí času (v prípade online stretnutia). 

  Prosím, príďte na vaše rokovania včas a pripravený.