Služby pre investorov

Odbor investičných projektov SARIO poskytuje domácim i zahraničným investorom široké portfólio služieb na mieru.
 
Služby pre nových investorov:
 • Poskytovanie informácií o slovenskom investičnom a podnikateľskom prostredí
 • Konzultácie k schéme regionálnej investičnej pomoci; výzve zameranej na synergickú podporu projektov podporených investičnou pomocou; dodatočnému odpočtu na výskum a vývoj a ďalším relevantným podporným mechanizmom
 • Nehnuteľnosti - selekcia vhodných nehnuteľností podľa požiadaviek investora a ďalšia asistencia spojená s  výberom lokality
 • Vypracovanie analýz na mieru – štatistiky pracovnej sily v rámci dochádzkových vzdialeností, prehľad vzdelávacích a iných verejných inštitúcií vhodných na spoluprácu, prehľad najväčších zamestnávateľov v regióne a iné
 • Organizácia návštev zástupcov investora vrátane organizácie obhliadok nehnuteľností a relevantných stretnutí s miestnymi predstaviteľmi a potenciálnymi partnermi
 • Identifikácia potenciálnych lokálnych dodávateľov a poskytovateľov riešení spojených s Industry 4.0
 • Prepojenie na relevantných poskytovateľov právnych, HR, stavebných a iných profesionálnych služieb v spolupráci s partnerskou organizáciou Investment Support Association ISA
 • Poradenstvo pri zakladaní spoločnosti na Slovensku
 • Tvorba sektorových prehľadov a iných materiálov prezentujúcich slovenské hospodárstvo

Služby pre etablované spoločnosti:
 • Poradenstvo pri rozširovaní aktivít na Slovensku (vypracovanie analýz potrebných pre výber lokality, selekcia vhodných nehnuteľností, prepojenie na lokálne vzdelávacie inštitúcie, organizácia stretnutí s potenciálnymi partnermi, konzultácie k podporným mechanizmom, a iné)
 • Identifikácia potenciálnych lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • Konzultácie k schéme regionálnej investičnej pomoci; výzve zameranej na synergickú podporu projektov podporených investičnou pomocou; dodatočnému odpočtu na výskum a vývoj a ďalším relevantným podporným mechanizmom
 • Prepájanie univerzít, škôl & výskumných centier s podnikateľskou sférou, konzultácie k duálnemu vzdelávaniu
 • Prepájanie na relevantných poskytovateľov právnych, HR, stavebných a iných profesionálnych služieb v spolupráci s partnerskou organizáciou Investment Support Association ISA
 • Inovačné služby - prepájanie potrieb investorov etablovaných na Slovensku s kompetenciami slovenských inovatívnych technologických spoločností
 • Diverzifikačné služby – podpora diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým odvetviam
 • Lokalizačné služby – podpora pri lokalizácii dodávateľských sietí na Slovensku
 • Iná ad hoc asistencia

Všetky služby SARIO sú poskytované bezplatne.

Pre bližšie informácie o našich službách nám prosím napíšte na invest@sario.sk.